Medlem

Årsmöteskallelser: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016


Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening med ändamål att samla och kanalisera det engagemang som finns för Åh samt att stödja och främja Åh stiftsgård och dess verksamhet.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål bland annat genom att

  • sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper,
  • aktivt medverka till att verksamheten på Åh utvecklas, samt
  • bidra ekonomiskt till särskilda insatser, speciellt för barn och ungdomar.

Föreningen ska verka i enlighet med Stiftelsen Åh stiftsgårds ändamål och eftersträva ett gott samarbete med dess styrelse.

Medlemsavgiften är 200 kronor per år, dock 100 kronor för student, pensionär eller arbetslös, samt 500 kronor för familj. Medlemsavgiften betalas enklast via
Swish till 123 389 37 32. Ange “Medlemsavgift” samt epost-adress i meddelandetext.

Du kan också betala till vårt bankgiro 898-7257. Även här ange “Medlemsavgift” samt epost-adress. Om det inte får plats så skicka uppgifterna via mail till info@ahvanner.se


1. Du kan betala in avgiften till vårt bankgiro 898-7257

QR-kod för Åh stiftsgårds vänner.

2. Du kan betala in avgiften via din mobiltelefon och Swish:
123 389 37 32