En tillbakablick på 2023

Vänföreningen Åh stiftsgårds vänner bildades i november 2014 för att fånga upp det stora intresse för Åh som mobiliserades tidigare under 2014 när stiftsstyrelsen för Göteborgs stift tillkännagav sin avsikt att avveckla sitt engagemang för verksamheten vid Åh stiftsgård. Det engagemang som manifesterades av ett stort antal personer bidrog tveklöst till att stiftsfullmäktige i oktober 2014 sade nej till avveckling.

Antalet medlemmar och verksamhet i Åh stiftsgårds vänner har därefter minskat och stabiliserats på en betydligt lägre nivå, men föreningen finns kvar och vill vara en resurs för att stödja Åh, sprida kännedom om Åh, samt en potentiell resurs som kan mobiliseras om verksamheten på Åh i en framtid skulle komma att äventyras.

Föreningen ser möjligheter att bidra till Åh genom

  • att vara ett näverk för volontärsmedverkan av föreningens medlemmar
  • Alumniverksamhet – verka för återträffar och skapa kontakt mellan “alla tiders Åhianer”
  • vara ambassadörer för Åh
  • stödja Åh ekonomiskt

Den 17 juni 2023 medverkade flera av föreningens medlemmar som volontärer med att bemanna Åh:s utställningsbord på Ljungskiledagen. Det blev en lång dag med många kontakter och samtal där vi svarade på frågor om Åh:s verksamhet och förmedlade våra egna upplevelser av Åh:s betydelse.


Anders Henoch och Kerstin Ekdahl i Åh:s utställningsbord på Ljungskiledagen 17 juni 2023

Föreningen lämnade ett bidrag på 10000 kronor till midsommarlägret 2023, vilket möjliggjorde för fler att delta genom lägre avgifter.

Bild från midsommarlägret på Åh 2022

Några av föreningens medlemmar tog initiativ till att ordna en återträff för 1973 års konfirmander i augusti 2023. Återträffen blev mycket uppskattad med en stor uppslutning, och föreningen har nu gjort förberedelser för att försöka upprepa detta arrangemang sommaren 2024 för 1974 års konfirmander.

Inför Åh:s adventsmarknad den 10 december 2023 skickade föreningen ut information till samtliga medlemmar, med uppmaning att besöka marknaden, göra reklam för den eller medverka som volontärer.

Två av föreningens medlemmar medverkade som parkeringsvakter medan några andra medlemmar bemannade ett av stånden.

Föreningen  var representerad  vid  begravningen för ledamoten  i Åh  stiftsgårds  styrelse  Ann-Christin  Johansson,  och sände  en  minnesgåva.

Föreningen lever trotsigt vidare, och kommer efter bästa förmåga försöka förvalta de gåvor och medlemsavgifter som kommer in, men också försöka förmedla och kanalisera engagemang och idéer som finns hos våra medlemmar.

Söndagen den 7 april vid 13-tiden är det årsmöte för föreningen på Åh stiftsgård. Vi hoppas du vill fortsätta vara medlem (swisha 200 kr till 123 389 37 32) och hälsar dig välkommen att vara med att forma föreningens framtid på årsmötet.

Nedtecknat 6 mars 2024 av Anders Henoch, ordförande för Åh Stiftsgårds vänner, 0732 – 10 32 39