All posts by Anders Henoch

Årsmöte 7 april 2024

Den 7 april 2024 höll föreningen Åh Stiftsgårds Vänner ett välbesökt årsmöte på Åh Stiftsgård. Verksamhetsberättelse och bokslut redovisades, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Den nya styrelsen poserar på bild nedan, från vänster sekreterare Carina Etander Rimborg, ledamot Jan Spånslätt, ordförande Anders Henoch, kassör Michael Ekdahl, ledamot Simon Sjögren samt ledamot Kerstin Ekdahl.

Verksamheten för det nya året sammanfattas i devisen VASA där vi vill främja

V – Volontär – medverka som frivillig med händer, hjärta eller profession i olika arrangemang och verksamheter
A – Ambassadör – bidra som representant med din person och vid marknadsföring. Gör Åh och till exempel dess konfirmandverksamhet känt i din församling, i din släkt- och vänkrets och i ditt grannskap
S – Stöd – allt överskott från föreningen går vidare till Åh
A – Alumni – Underlätta för tidigare års konfirmander att mötas och då få information om Åh som mötesplats och till exempel konfirmandarbetet.

Volontärer behövs under Volontärveckan 29 april – 3 maj, där det ges möjlighet att ge byggnader och utomhusytor ett lyft. Anmäl dig direkt till Åh via denna länk. Det behövs också volontärer och ambassadörer till Ljungskiledagen den 15 juni 2024 för att bemanna och skapa uppmärksamhet kring det stånd som Åh sätter upp denna dag. Hör av dig till Anders Henoch, 0732 – 10 32 39 om du har möjlighet att medverka.

Vad gäller Alumni så har inbjudningar gått ut till 1974 års konfirmandet (nästan 60 stycken) till en Åhterträff den 18 augusti 2024, där vi hoppas kunna ge förutsättningar för en minnesvärd dag på liknande sätt som 2023 års Åhterträff för 1973 års konfirmander.

Allt överskott i föreningen går vidare som Stöd till Åh. De senaste två åren har vi sponsrat midsommarlägren med totalt 25 000 kronor.

Vi är redan inne i ett gott nytt 2024 där vi hoppas kunna skapa mervärden för Åh Stiftsgård, tack vare våra medlemmars insatser och medlemsavgifter. Väl mött under 2024!

Anders Henoch, ordförande, 0732 – 10 32 39

En tillbakablick på 2023

Vänföreningen Åh stiftsgårds vänner bildades i november 2014 för att fånga upp det stora intresse för Åh som mobiliserades tidigare under 2014 när stiftsstyrelsen för Göteborgs stift tillkännagav sin avsikt att avveckla sitt engagemang för verksamheten vid Åh stiftsgård. Det engagemang som manifesterades av ett stort antal personer bidrog tveklöst till att stiftsfullmäktige i oktober 2014 sade nej till avveckling.

Antalet medlemmar och verksamhet i Åh stiftsgårds vänner har därefter minskat och stabiliserats på en betydligt lägre nivå, men föreningen finns kvar och vill vara en resurs för att stödja Åh, sprida kännedom om Åh, samt en potentiell resurs som kan mobiliseras om verksamheten på Åh i en framtid skulle komma att äventyras.

Föreningen ser möjligheter att bidra till Åh genom

 • att vara ett näverk för volontärsmedverkan av föreningens medlemmar
 • Alumniverksamhet – verka för återträffar och skapa kontakt mellan “alla tiders Åhianer”
 • vara ambassadörer för Åh
 • stödja Åh ekonomiskt

Den 17 juni 2023 medverkade flera av föreningens medlemmar som volontärer med att bemanna Åh:s utställningsbord på Ljungskiledagen. Det blev en lång dag med många kontakter och samtal där vi svarade på frågor om Åh:s verksamhet och förmedlade våra egna upplevelser av Åh:s betydelse.


Anders Henoch och Kerstin Ekdahl i Åh:s utställningsbord på Ljungskiledagen 17 juni 2023

Föreningen lämnade ett bidrag på 10000 kronor till midsommarlägret 2023, vilket möjliggjorde för fler att delta genom lägre avgifter.

Bild från midsommarlägret på Åh 2022

Några av föreningens medlemmar tog initiativ till att ordna en återträff för 1973 års konfirmander i augusti 2023. Återträffen blev mycket uppskattad med en stor uppslutning, och föreningen har nu gjort förberedelser för att försöka upprepa detta arrangemang sommaren 2024 för 1974 års konfirmander.

Inför Åh:s adventsmarknad den 10 december 2023 skickade föreningen ut information till samtliga medlemmar, med uppmaning att besöka marknaden, göra reklam för den eller medverka som volontärer.

Två av föreningens medlemmar medverkade som parkeringsvakter medan några andra medlemmar bemannade ett av stånden.

Föreningen  var representerad  vid  begravningen för ledamoten  i Åh  stiftsgårds  styrelse  Ann-Christin  Johansson,  och sände  en  minnesgåva.

Föreningen lever trotsigt vidare, och kommer efter bästa förmåga försöka förvalta de gåvor och medlemsavgifter som kommer in, men också försöka förmedla och kanalisera engagemang och idéer som finns hos våra medlemmar.

Söndagen den 7 april vid 13-tiden är det årsmöte för föreningen på Åh stiftsgård. Vi hoppas du vill fortsätta vara medlem (swisha 200 kr till 123 389 37 32) och hälsar dig välkommen att vara med att forma föreningens framtid på årsmötet.

Nedtecknat 6 mars 2024 av Anders Henoch, ordförande för Åh Stiftsgårds vänner, 0732 – 10 32 39

Adventsmarknad söndagen den 10 december 2023

Nu är dagen överstånden, och vi kan se tillbaka på en välbesökt adventsmarknad.

Åh Stiftgårds Vänner medverkade med volontärerna Anders Henoch och Jan Spånslätt som på förmiddagen var parkeringsvakter som såg till att det blev trivsel och framkomlighet för de många besökarna. De två stora parkeringsplatserna nere vid vägen hade tidvis mer än 80 bilar parkerade, och god stämning rådde när de som inte hade särskilda skäl anvisades att ställa sig där. Senare var vi till hands med mindre handräckning, bland annat tillsyn av utomhuseldar.

Kan vara en bild av 2 personer, väg och text där det står ”f Parkering Parkering”

Andra söndagen i advent, 10 december klockan 10-15 hålls Adventsmarknad på Åh. Gården fylls av lokala hantverkare, konstnärer, matproducenter och andra samverkansparter, här ser du den fullständiga listan. Under dagen sker bland annat följande:

10.00 – 15.00 Marknaden har öppet med utställare i Paviljongen, Göteborgsstugan och Burspråket i huvudbyggnaden
11.00 Gudstjänst i kyrkan
13.00 Uppträdanden på området (musik/cirkus)
14.00 Uppstartsmöte för nästa års konfirmandgrupper

Som Åh-vän kan du bidra genom att medverka som volontär. Under dagen behövs ett antal personer för följande uppgifter:

 • Parkeringsvakter (vägled besökande bilar, håll marknadsområdet bilfritt)
 • Eldvakter, på området finns flera utomhuseldar som behöver tillsyn
 • Utställningsguider, bland utställarna finns Åh Stiftsgård och där behövs bemanning med människor med kännedom om och hjärta för Åh

Kontakta Daniel Petrén 072 – 660 30 88 eller Anders Henoch 073 – 210 32 39 om du vill medverka eller höra dig för om detta.

Utöver volontärmedverkan kan du bidra genom att:

 • Berätta om evenemanget för vänner och bekanta
 • Dela denna länk, sänd den med mail eller lägg den på din Facebook
 • Ladda ner denna affisch och sätt upp den på din arbetsplats, i din kyrka eller på annan plats
 • Besök gärna Åh denna dag

Gör Åh känt i hela Bohuslän – Ljungskiledagen 2023

Ljungskiledagen har anordnats sedan 2003 och kommit att bli en familjefest som 2019 och 2022 samlade över 7000 besökare, där många verksamheter och företag i Ljungskilebygden är representerade.

Föregående år var Åh på plats representerat med Erik Stenberg-Roos, något som gav mersmak och i år så förstärker vi med 3 “ambassadörer” från Åh Stiftsgårds vänner: Kerstin och Michael Ekdahl samt Anders Henoch. Ljungskiledagen 2023 pågår i Ljungskile centrum under lördagen den 17 juni mellan 10 och 15.

Vi finns vid ett stånd med tak där vi delar ut information om Åh, försöker se trevliga ut och svara på frågor. Erik kommer att försvara Åh:s färger genom att delta i motionsloppet som går av stapeln klockan 13.

Kom gärna förbi och säg “hej”, och säg “heja” när Erik springer, och genom att finnas i närheten av vår plats så visar du att Åh är viktigt och intressant.

Årsmöte 23 april 2023

Söndagen den 23 april 2023 höll föreningen årsmöte på Åh Stiftsgård. Vi möttes till gudstjänst klockan 11 i en kyrka som var välbesökt av flera konfirmandgrupper från väst-Sverige som tillbringat helgen på gården.

Vid årsmötesförhandlingarna beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet, och en ny styrelse valdes.

I styrelsen blev det omval av Anders Henoch, Carina Etander Rimborg, Kerstin Ekdahl, Michael Ekdahl och Jan Spånslätt, där Anders tar över ordförandeklubban efter Jan, Carina kvarstår som sekreterare, och Kerstin blir vice ordförande och Michael fortsätter som kassör.

Johannes Jendeby hade avböjt omval och tackades för goda insatser. Till nya ledamöter valdes Simon Sjögren och Linus Andreasson Vildskär.

Föreningens roll och uppgift diskuterades. Vid en tillbakablick på 2022 kan vi notera att flera medlemmar medverkat som volontärer på Åh:
– Anders Henoch som musiker på gudstjänster
– Kerstin Ekdahl med medverkan vid retreater
– Johannes Jendeby som ledare och musiker i konfirmandverksamheten

Det är en möjlighet och förhoppning att föreningen kan få fortsätta vara ett nätverk och kontaktväg mellan uppgifter och behov på Åh och förmågor och kompetenser hos föreningens medlemmar.

Föreningen var erbjuden att medverka som “ambassadör” för Åh vid Ljungskiledagarna 2022 men förhinder gjorde att föreningens medverkan uteblev. Det nämndes på årsmötet som en möjlighet om föreningen kan bidra med någon medlem som “ambassadör” vid aktiviteter som marknadsför Åh.

Föreningen har stöttat Åh ekonomiskt med bidrag till midsommarlägren 2022 och 2023. Detta kan fortsätta, dock behövs större intäkter i form av medlemsavgifter och gåvor för att kunna ge “rejäla” bidrag.

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår, där vi hoppas kunna bidra till föreningens ändamål genom att

 • sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper,
 • aktivt medverka till att verksamheten på Åh utvecklas, samt
 • bidra ekonomiskt till särskilda insatser, speciellt för barn och ungdomar.

Bli medlem, swisha 200 (eller mer) till 123 389 37 32, hör gärna av dig om hur du kan bidra med dina resurser och förmågor till verksamheten på Åh.

Åh stiftsgård 23 april 2023, Anders Henoch, ordförande

Styrelsen för Åh Stiftgårds vänner 2023 Från vänster infällda: Simon Sjögren och Linus Andreasson Vildskär Från v: Carina Etander Rimborg, Michael Ekdahl, Jan Spånslätt, Anders Henoch och Kerstin Ekdahl

En tillbakablick på 2022

Vänföreningen Åh stiftsgårds vänner bildades i november 2014 för att fånga upp det stora intresse för Åh som mobiliserades tidigare under 2014 när stiftsstyrelsen för Göteborgs stift tillkännagav sin avsikt att avveckla sitt engagemang för verksamheten vid Åh stiftsgård. Det engagemang som manifesterades av ett stort antal personer bidrog tveklöst till att stiftsfullmäktige i oktober 2014 sade nej till avveckling.

Antal medlemmar och verksamhet i Åh stiftsgårds vänner har därefter minskat och stabiliserats på en betydligt lägre nivå. Föreningen finns dock kvar och vill vara en resurs i dagsläget för att stödja Åh, men också en potentiell resurs som kan mobiliseras om verksamheten på Åh i en framtid skulle komma att äventyras.

Under 2022 har föreningen bland annat gett ett bidrag på 15000 kronor till midsommarlägret 2022, vilket underlättat att återuppta lägret efter corona-uppehåll och genom reducerade avgifter möjliggjort för fler att delta. Föreningen har redan fattat beslut om att även sponsra midsommarlägret 2023 med ett liknande belopp.

Föreningen var 1 maj 2022 representerad vid minnesstund för Åh:s mångåriga ekonom, administratör och allt-i-allo Eva-Lena Åkesson och bidrog med en gåva till Eva-Lenas minne.

Föreningen deltog den 4 december 2022  vid avtackningen av Åh:s mångårige vaktmästare Anders Ivarsson som haft sin tjänst i över 50 (!) år. Många var på plats, så även Åh stiftsgårds vänner som representerades av Jan Spånslätt samt Michael och Kerstin Ekdahl och överlämnade en gåva som erkänsla för lång, trogen, mångsidig och skicklig tjänst.

Föreningen för fortlöpande en dialog med Åh:s styrelse och ledning om hur vi bäst kan stödja Åh, där förhoppningen är att skapa kontakt mellan “alla tiders Åhianer” bland annat via Facebookgruppen Åhianer, vara ett nätverk för volontärsmedverkan på Åh och att föreningen och våra medlemmar kan vara ambassadörer för Åh.

Föreningen lever trotsigt vidare, och kommer efter bästa förmåga försöka förvalta de gåvor och medlemsavgifter som kommer vidare, men också försöka förmedla och kanalisera engagemang och idéer som finns hos våra medlemmar.

Söndagen den 23 april 2023 vid 13-tiden är det årsmöte för föreningen på Åh stiftsgård i huvudbyggnaden. Vi hoppas du vill fortsätta vara medlem (swisha 200 till 123 389 37 32) och hälsar dig välkommen att vara med att forma föreningens framtid på årsmötet.

Nedtecknat 14 mars 2023 av Anders Henoch, ledamot, för styrelsen för Åh Stiftgårds vänner

Årsmöte 24 april 2022

Idag 24 april 2022 hade vi årsmöte för Åh Stiftsgårds vänner. Föreningen hade betydligt fler medlemmar 2014 när stiftsgårdens framtid var akut hotad, men efter några års vikande intresse kan vi med glädje se tillbaka på 2021 med ett ökande antal medlemmar och intäkter, vilket möjliggör stöd till läger och aktiviteter för ungdomar under 2022.
Vi ser möjligheter att samla in pengar till Åh, vara ett nätverk för volontärmedverkan av till exempel musiker, präster, hantverkare och andra kompetenser, samt att kunna medverka till nätverkande och återträffande bland “Åhianer” – människor som haft goda möten och upplevelser på Åh Stiftsgård.
De som var med på årsmötet började dagen med en festlig gudstjänst med medverkan av årets konfirmander i Carl-släkten och yttterligare två besökande konfirmandgrupper, och därefter lunch med västkustens bästa utsikt och bästa mat, och sedan ett konstruktivt årsmöte där vi delade visioner och planer.
Du som har ett hjärta för Åh: Besök Åh, övernatta på Åh, förlägg din födelsedagsfest till Åh, boka ditt företags konferens-event på Åh, och varför inte bli medlem i Åh Stiftsgårds vänner – swisha 200 kronor till 123 389 37 32. Besök gärna vår FaceBook-grupp “Åhianer”.

Eva-Lena Åkesson till minne

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Eva-Lena Åkesson som under många år varit en hängiven, trofast och skicklig kraft på Åh avled den 28 mars 2022 strax före sin 79-årsdag. Vi är många som mött hennes omsorg och insatser för att stiftsgården kunnat möta gäster med en god och trivsam miljö. Hennes omsorger har också nått flera flyktingar, något som fått fina omnämnanden i det bifogade reportaget.
Åh Stiftsgårds Vänner framför sitt tack och sin respekt för en livsgärning som betytt mycket för Åh, och har sänt en gåva till Strokefonden.
En minnesstund anordnas den 1 maj i Hemgården i Ljungskile.
För att vara med så gör anmälan senast 29/4 till 073 – 582 98 15

Nedan är länk till reportage om Eva-Lenas engagemang bland flyktingar. Texten är tidigare publicerad i tidskriften Korsväg (nr 4 2021).
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/att-gora-skillnad

Lägesrapport mars 2022

Bilden: Styrelsemöte 10 mars 2022 med Jan Spånslätt, Michael Ekdahl, Johannes Jendeby, Carina Etander Rimborg och (i miniatyr) Anders Henoch

Styrelsen för Åh Stiftgårds vänner träffades den 10 mars 2022. Vi planerade för årsmöte som blir söndagen den 24 april 2022 kl 13.00 på Åh stiftsgård, och har sammanställt verksamhetsberättelse och bokslut. Vi kan se tillbaka på ett verksamhetsår 2021 som till stor del präglats av pandemirestriktioner, men där våra intäkter från våra medlemmar blev dubbelt så stora som 2020. Detta gör att vi i år kommer att ha möjlighet att ge vissa ekonomiska bidrag till något av kommande läger, läger som inte blev av 2021 på grund av pandemin. Vi hoppas också att kunna sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper, och medverka till att verksamheten på Åh utvecklas.

Vi hoppas du vill fortsätta att stödja oss genom att vara medlem. Swisha 200 kronor till 123 389 37 32, 100 kronor om du är pensionär, student eller arbetslös, och 500 kronor för familj.

Välkommen till årsmöte 24 april! Välkommen också med din medlemsavgift, och kontakta gärna någon i styrelsen om du undrar över något eller har förslag och idéer.

Här är länk till dagordning, årsmöteshandlingar osv.

Hälsningar Anders Henoch, 0732 – 10 32 39