Årsmöte 7 april 2024

Den 7 april 2024 höll föreningen Åh Stiftsgårds Vänner ett välbesökt årsmöte på Åh Stiftsgård. Verksamhetsberättelse och bokslut redovisades, och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Den nya styrelsen poserar på bild nedan, från vänster sekreterare Carina Etander Rimborg, ledamot Jan Spånslätt, ordförande Anders Henoch, kassör Michael Ekdahl, ledamot Simon Sjögren samt ledamot Kerstin Ekdahl.

Verksamheten för det nya året sammanfattas i devisen VASA där vi vill främja

V – Volontär – medverka som frivillig med händer, hjärta eller profession i olika arrangemang och verksamheter
A – Ambassadör – bidra som representant med din person och vid marknadsföring. Gör Åh och till exempel dess konfirmandverksamhet känt i din församling, i din släkt- och vänkrets och i ditt grannskap
S – Stöd – allt överskott från föreningen går vidare till Åh
A – Alumni – Underlätta för tidigare års konfirmander att mötas och då få information om Åh som mötesplats och till exempel konfirmandarbetet.

Volontärer behövs under Volontärveckan 29 april – 3 maj, där det ges möjlighet att ge byggnader och utomhusytor ett lyft. Anmäl dig direkt till Åh via denna länk. Det behövs också volontärer och ambassadörer till Ljungskiledagen den 15 juni 2024 för att bemanna och skapa uppmärksamhet kring det stånd som Åh sätter upp denna dag. Hör av dig till Anders Henoch, 0732 – 10 32 39 om du har möjlighet att medverka.

Vad gäller Alumni så har inbjudningar gått ut till 1974 års konfirmandet (nästan 60 stycken) till en Åhterträff den 18 augusti 2024, där vi hoppas kunna ge förutsättningar för en minnesvärd dag på liknande sätt som 2023 års Åhterträff för 1973 års konfirmander.

Allt överskott i föreningen går vidare som Stöd till Åh. De senaste två åren har vi sponsrat midsommarlägren med totalt 25 000 kronor.

Vi är redan inne i ett gott nytt 2024 där vi hoppas kunna skapa mervärden för Åh Stiftsgård, tack vare våra medlemmars insatser och medlemsavgifter. Väl mött under 2024!

Anders Henoch, ordförande, 0732 – 10 32 39