Adventsmarknad söndagen den 10 december 2023

Nu är dagen överstånden, och vi kan se tillbaka på en välbesökt adventsmarknad.

Åh Stiftgårds Vänner medverkade med volontärerna Anders Henoch och Jan Spånslätt som på förmiddagen var parkeringsvakter som såg till att det blev trivsel och framkomlighet för de många besökarna. De två stora parkeringsplatserna nere vid vägen hade tidvis mer än 80 bilar parkerade, och god stämning rådde när de som inte hade särskilda skäl anvisades att ställa sig där. Senare var vi till hands med mindre handräckning, bland annat tillsyn av utomhuseldar.

Kan vara en bild av 2 personer, väg och text där det står ”f Parkering Parkering”

Andra söndagen i advent, 10 december klockan 10-15 hålls Adventsmarknad på Åh. Gården fylls av lokala hantverkare, konstnärer, matproducenter och andra samverkansparter, här ser du den fullständiga listan. Under dagen sker bland annat följande:

10.00 – 15.00 Marknaden har öppet med utställare i Paviljongen, Göteborgsstugan och Burspråket i huvudbyggnaden
11.00 Gudstjänst i kyrkan
13.00 Uppträdanden på området (musik/cirkus)
14.00 Uppstartsmöte för nästa års konfirmandgrupper

Som Åh-vän kan du bidra genom att medverka som volontär. Under dagen behövs ett antal personer för följande uppgifter:

 • Parkeringsvakter (vägled besökande bilar, håll marknadsområdet bilfritt)
 • Eldvakter, på området finns flera utomhuseldar som behöver tillsyn
 • Utställningsguider, bland utställarna finns Åh Stiftsgård och där behövs bemanning med människor med kännedom om och hjärta för Åh

Kontakta Daniel Petrén 072 – 660 30 88 eller Anders Henoch 073 – 210 32 39 om du vill medverka eller höra dig för om detta.

Utöver volontärmedverkan kan du bidra genom att:

 • Berätta om evenemanget för vänner och bekanta
 • Dela denna länk, sänd den med mail eller lägg den på din Facebook
 • Ladda ner denna affisch och sätt upp den på din arbetsplats, i din kyrka eller på annan plats
 • Besök gärna Åh denna dag

Gör Åh känt i hela Bohuslän – Ljungskiledagen 2023

Ljungskiledagen har anordnats sedan 2003 och kommit att bli en familjefest som 2019 och 2022 samlade över 7000 besökare, där många verksamheter och företag i Ljungskilebygden är representerade.

Föregående år var Åh på plats representerat med Erik Stenberg-Roos, något som gav mersmak och i år så förstärker vi med 3 “ambassadörer” från Åh Stiftsgårds vänner: Kerstin och Michael Ekdahl samt Anders Henoch. Ljungskiledagen 2023 pågår i Ljungskile centrum under lördagen den 17 juni mellan 10 och 15.

Vi finns vid ett stånd med tak där vi delar ut information om Åh, försöker se trevliga ut och svara på frågor. Erik kommer att försvara Åh:s färger genom att delta i motionsloppet som går av stapeln klockan 13.

Kom gärna förbi och säg “hej”, och säg “heja” när Erik springer, och genom att finnas i närheten av vår plats så visar du att Åh är viktigt och intressant.

Årsmöte 23 april 2023

Söndagen den 23 april 2023 höll föreningen årsmöte på Åh Stiftsgård. Vi möttes till gudstjänst klockan 11 i en kyrka som var välbesökt av flera konfirmandgrupper från väst-Sverige som tillbringat helgen på gården.

Vid årsmötesförhandlingarna beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet, och en ny styrelse valdes.

I styrelsen blev det omval av Anders Henoch, Carina Etander Rimborg, Kerstin Ekdahl, Michael Ekdahl och Jan Spånslätt, där Anders tar över ordförandeklubban efter Jan, Carina kvarstår som sekreterare, och Kerstin blir vice ordförande och Michael fortsätter som kassör.

Johannes Jendeby hade avböjt omval och tackades för goda insatser. Till nya ledamöter valdes Simon Sjögren och Linus Andreasson Vildskär.

Föreningens roll och uppgift diskuterades. Vid en tillbakablick på 2022 kan vi notera att flera medlemmar medverkat som volontärer på Åh:
– Anders Henoch som musiker på gudstjänster
– Kerstin Ekdahl med medverkan vid retreater
– Johannes Jendeby som ledare och musiker i konfirmandverksamheten

Det är en möjlighet och förhoppning att föreningen kan få fortsätta vara ett nätverk och kontaktväg mellan uppgifter och behov på Åh och förmågor och kompetenser hos föreningens medlemmar.

Föreningen var erbjuden att medverka som “ambassadör” för Åh vid Ljungskiledagarna 2022 men förhinder gjorde att föreningens medverkan uteblev. Det nämndes på årsmötet som en möjlighet om föreningen kan bidra med någon medlem som “ambassadör” vid aktiviteter som marknadsför Åh.

Föreningen har stöttat Åh ekonomiskt med bidrag till midsommarlägren 2022 och 2023. Detta kan fortsätta, dock behövs större intäkter i form av medlemsavgifter och gåvor för att kunna ge “rejäla” bidrag.

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår, där vi hoppas kunna bidra till föreningens ändamål genom att

 • sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper,
 • aktivt medverka till att verksamheten på Åh utvecklas, samt
 • bidra ekonomiskt till särskilda insatser, speciellt för barn och ungdomar.

Bli medlem, swisha 200 (eller mer) till 123 389 37 32, hör gärna av dig om hur du kan bidra med dina resurser och förmågor till verksamheten på Åh.

Åh stiftsgård 23 april 2023, Anders Henoch, ordförande

Styrelsen för Åh Stiftgårds vänner 2023 Från vänster infällda: Simon Sjögren och Linus Andreasson Vildskär Från v: Carina Etander Rimborg, Michael Ekdahl, Jan Spånslätt, Anders Henoch och Kerstin Ekdahl

En tillbakablick på 2022

Vänföreningen Åh stiftsgårds vänner bildades i november 2014 för att fånga upp det stora intresse för Åh som mobiliserades tidigare under 2014 när stiftsstyrelsen för Göteborgs stift tillkännagav sin avsikt att avveckla sitt engagemang för verksamheten vid Åh stiftsgård. Det engagemang som manifesterades av ett stort antal personer bidrog tveklöst till att stiftsfullmäktige i oktober 2014 sade nej till avveckling.

Antal medlemmar och verksamhet i Åh stiftsgårds vänner har därefter minskat och stabiliserats på en betydligt lägre nivå. Föreningen finns dock kvar och vill vara en resurs i dagsläget för att stödja Åh, men också en potentiell resurs som kan mobiliseras om verksamheten på Åh i en framtid skulle komma att äventyras.

Under 2022 har föreningen bland annat gett ett bidrag på 15000 kronor till midsommarlägret 2022, vilket underlättat att återuppta lägret efter corona-uppehåll och genom reducerade avgifter möjliggjort för fler att delta. Föreningen har redan fattat beslut om att även sponsra midsommarlägret 2023 med ett liknande belopp.

Föreningen var 1 maj 2022 representerad vid minnesstund för Åh:s mångåriga ekonom, administratör och allt-i-allo Eva-Lena Åkesson och bidrog med en gåva till Eva-Lenas minne.

Föreningen deltog den 4 december 2022  vid avtackningen av Åh:s mångårige vaktmästare Anders Ivarsson som haft sin tjänst i över 50 (!) år. Många var på plats, så även Åh stiftsgårds vänner som representerades av Jan Spånslätt samt Michael och Kerstin Ekdahl och överlämnade en gåva som erkänsla för lång, trogen, mångsidig och skicklig tjänst.

Föreningen för fortlöpande en dialog med Åh:s styrelse och ledning om hur vi bäst kan stödja Åh, där förhoppningen är att skapa kontakt mellan “alla tiders Åhianer” bland annat via Facebookgruppen Åhianer, vara ett nätverk för volontärsmedverkan på Åh och att föreningen och våra medlemmar kan vara ambassadörer för Åh.

Föreningen lever trotsigt vidare, och kommer efter bästa förmåga försöka förvalta de gåvor och medlemsavgifter som kommer vidare, men också försöka förmedla och kanalisera engagemang och idéer som finns hos våra medlemmar.

Söndagen den 23 april 2023 vid 13-tiden är det årsmöte för föreningen på Åh stiftsgård i huvudbyggnaden. Vi hoppas du vill fortsätta vara medlem (swisha 200 till 123 389 37 32) och hälsar dig välkommen att vara med att forma föreningens framtid på årsmötet.

Nedtecknat 14 mars 2023 av Anders Henoch, ledamot, för styrelsen för Åh Stiftgårds vänner

Årsmöte 24 april 2022

Idag 24 april 2022 hade vi årsmöte för Åh Stiftsgårds vänner. Föreningen hade betydligt fler medlemmar 2014 när stiftsgårdens framtid var akut hotad, men efter några års vikande intresse kan vi med glädje se tillbaka på 2021 med ett ökande antal medlemmar och intäkter, vilket möjliggör stöd till läger och aktiviteter för ungdomar under 2022.
Vi ser möjligheter att samla in pengar till Åh, vara ett nätverk för volontärmedverkan av till exempel musiker, präster, hantverkare och andra kompetenser, samt att kunna medverka till nätverkande och återträffande bland “Åhianer” – människor som haft goda möten och upplevelser på Åh Stiftsgård.
De som var med på årsmötet började dagen med en festlig gudstjänst med medverkan av årets konfirmander i Carl-släkten och yttterligare två besökande konfirmandgrupper, och därefter lunch med västkustens bästa utsikt och bästa mat, och sedan ett konstruktivt årsmöte där vi delade visioner och planer.
Du som har ett hjärta för Åh: Besök Åh, övernatta på Åh, förlägg din födelsedagsfest till Åh, boka ditt företags konferens-event på Åh, och varför inte bli medlem i Åh Stiftsgårds vänner – swisha 200 kronor till 123 389 37 32. Besök gärna vår FaceBook-grupp “Åhianer”.

Eva-Lena Åkesson till minne

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Eva-Lena Åkesson som under många år varit en hängiven, trofast och skicklig kraft på Åh avled den 28 mars 2022 strax före sin 79-årsdag. Vi är många som mött hennes omsorg och insatser för att stiftsgården kunnat möta gäster med en god och trivsam miljö. Hennes omsorger har också nått flera flyktingar, något som fått fina omnämnanden i det bifogade reportaget.
Åh Stiftsgårds Vänner framför sitt tack och sin respekt för en livsgärning som betytt mycket för Åh, och har sänt en gåva till Strokefonden.
En minnesstund anordnas den 1 maj i Hemgården i Ljungskile.
För att vara med så gör anmälan senast 29/4 till 073 – 582 98 15

Nedan är länk till reportage om Eva-Lenas engagemang bland flyktingar. Texten är tidigare publicerad i tidskriften Korsväg (nr 4 2021).
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/att-gora-skillnad

Lägesrapport mars 2022

Bilden: Styrelsemöte 10 mars 2022 med Jan Spånslätt, Michael Ekdahl, Johannes Jendeby, Carina Etander Rimborg och (i miniatyr) Anders Henoch

Styrelsen för Åh Stiftgårds vänner träffades den 10 mars 2022. Vi planerade för årsmöte som blir söndagen den 24 april 2022 kl 13.00 på Åh stiftsgård, och har sammanställt verksamhetsberättelse och bokslut. Vi kan se tillbaka på ett verksamhetsår 2021 som till stor del präglats av pandemirestriktioner, men där våra intäkter från våra medlemmar blev dubbelt så stora som 2020. Detta gör att vi i år kommer att ha möjlighet att ge vissa ekonomiska bidrag till något av kommande läger, läger som inte blev av 2021 på grund av pandemin. Vi hoppas också att kunna sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper, och medverka till att verksamheten på Åh utvecklas.

Vi hoppas du vill fortsätta att stödja oss genom att vara medlem. Swisha 200 kronor till 123 389 37 32, 100 kronor om du är pensionär, student eller arbetslös, och 500 kronor för familj.

Välkommen till årsmöte 24 april! Välkommen också med din medlemsavgift, och kontakta gärna någon i styrelsen om du undrar över något eller har förslag och idéer.

Här är länk till dagordning, årsmöteshandlingar osv.

Hälsningar Anders Henoch, 0732 – 10 32 39

Under ett tak

I kväll träffades nya styrelsen för första gången, för att prata om uppdraget från årsmötet och för att lära känna varandra.

Johannes var med på länk i datorn – det är ju fantastiskt vad vi lärt oss under det här tråkiga pandemiåret. Det skapar möjligheter och gjorde möjligt för hela styrelsen att träffas, vilket var väldigt bra.

Vi övriga satt utomhus under tak och kunde konstatera att det är roligare när man kan träffas på riktigt.

Styrelsemöte 2021-05-11, frv Michael Ekdahl, Jan Spånslätt, Johannes Jendeby via dator, Anders Henoch och Kerstin Ekdahl. Foto: Carina Etander Rimborg

Eftersom två i styrelsen är helt nya, gick vi igenom vad som gjorts sedan 2014 när föreningen startade. Och vi la upp planerna för hur vi kan jobba vidare.

Har du funderingar och frågor är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Ett medlemsbrev är också på väg ut.

/Carina Etander Rimborg
sekreterare

Nytag för styrelsen

Vid årsmötet den 2 maj 2021, där 13 deltagare var med på det digitala mötet, fick styrelsen ett förnyat uppdrag att komma med förslag på hur föreningen ska ta hand om sitt uppdrag och hur föreningen ska kunna samverka med gården och Åhstyrelsen.

På grund av pandemin har det varit svårt att få till samtal och samverkan. Dessutom väntade vi in den nya stiftsgårdsprästen. Nu finns det möjligheter att kunna gå vidare med samtal och styrelsen fick därför förlängt uppdrag till nästa årsmöte.

Ett stort tack riktades till Sara Berggren som slutade som ordförande och lämnade över klubban till Jan Spånslätt.

Årsmöte 2021

Den nya-gamla styrelsen ser ut som följer:

Styrelsen (valda 2 maj 2021)

 • Jan Spånslätt, ordinarie (omval) Ordförande
 • Carina Etander Rimborg, ordinarie, (omval) sekreterare
 • Kerstin Ekdahl, ordinarie (omval) vice ordförande
 • Michael Ekdahl, ordinarie (omval) kassör
 • Anders Henoch, ordinarie (nyval)
 • Johannes Jendeby, ordinarie (nyval)

Fortsätt be för gården och allt det goda arbete, undervisning och verk som sker där.

Och du – glöm inte bort att betala medlemsavgiften för Åh stiftsgårds vänner! https://ahvanner.se/

För att bli medlem i Föreningen Åh stiftsgårds vänner betalar du in din avgift till föreningen. Avgiften är per år (gäller för 2018, 2019, 2020, 2021 och 2022 enligt årsmötesbeslut).

 • 100 kronor om du är student, pensionär eller arbetslös.
 • 200 kronor för övriga.
 • 500 kronor för familj på samma adress.

Det går givetvis bra att betala in valfri högre summa också om du vill stödja föreningen ekonomiskt.

Det finns två olika sätt att betala in sin avgift. Du behöver också meddela ditt namn, din adress och din  e-post. (vi skickar ut information via e-post)

Meddela namn via telefonen/swish och bg. Och skicka kompletterande uppgifter till

info@ahvanner.se

1. Du kan betala in avgiften till vårt bankgiro 898-7257

QR-kod för Åh stiftsgårds vänner.

2. Du kan betala in avgiften via dina mobiltelefon och Swish:
123 389 37 32

Årsmöte 2 maj

Den 2 maj 2021 kl 17 är det dags för Åh stiftsgårds vänners årsmöte. Mötet kommer i år tyvärr inte att kunna ske på Åh stiftsgård som vi hade planerat från början. Utan i år blir hela årsmötet digitalt via Zoom. Du behöver inget eget konto – du trycker bara på länken eller går in på zoom.us och väljer “join meeting”  och skriv in MeetingID och Passcode (se nedan) för att delta i mötet.

Har du inte betalt medlemsavgiften ännu – inga problem. Medlemsavgiften är oförändrad  200 kr/medlem (100 kr/student/pensionär eller 500kr/familj)

Det finns två olika sätt att betala in sin avgift. Du behöver också meddela ditt namn, din adress och din  e-post. (vi skickar ut information via e-post)

Meddela namn via telefonen/swish och bg. Och skicka kompletterande uppgifter till

info@ahvanner.se

1. Du kan betala in avgiften till vårt bankgiro 898-7257

QR-kod för Åh stiftsgårds vänner.

2. Du kan betala in avgiften via dina mobiltelefon och Swish:
123 389 37 32

 

 

 

Här kan du hitta hela kallelsen och alla bilagor. En av de viktiga frågorna som årsmötet behöver diskutera är föreningens fortsatta arbete. Styrelsen önskar sig ett fortsatt uppdrag och har tagit fram ett diskussionsunderlag för att underlätta input under årsmötet.

Plats: Digitalt via Zoom 2 maj kl 17:00

2 maj, 2021 kl 17:00

Du kan logga in på zoom via zoom.us eller klicka på länken nedan. Om länken inte fungerar gå på via zoom.us och välj ”join meeting” – skriv in Meeting id och sedan passcode.

https://us02web.zoom.us/j/85400325503?pwd=QTFkRW1OODZ2QTZoUFdSRnByUU8xUT09

Meeting ID: 854 0032 5503
Passcode: 590731

Det går att delta enbart via knapptelefon. Då slår då följande telefonnummer och loggar in via meetingid och passcode.

+46 8 5016 3827 Sweden

Meeting ID: 854 0032 5503
Passcode: 590731

 • 1 Mötets öppnande.
 • 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 • 3 Fastställande av röstlängd för mötet.
 • 4 Val av protokolljusterare och rösträknare.
 • 5 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Enligt stadgarna § 10 skall årsmötet utlysas senast 30 dagar innan mötet skall äga rum.

 • 6 Fastställande av föredragningslista.
 • 7 Styrelsens verksamhetsberättelse 2020. (Bilaga) 1
 • 8 Styrelsens resultat- och balansräkning 2020. (Bilaga 2).
 • 9 Revisionsberättelse. (Bilaga 3)
 • 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • 11 Fastställande av medlemsavgift.

Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift för 2022.
att Medlemsavgiften 2022 ska vara 100 kr/år för studenter, arbetslösa och pensionärer. 200 kr/år för övriga,  familjeavgift (för boende på samma adress) max 500 kr.

 • 12 Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år.
 • 13 Val av styrelseledamöter och ersättare för 1 år.
 • 14 Val av revisorer samt ersättare.
 • 15 Val av valberedning.
 • 16 Diskussion om Åh vänners fortsatta arbete. Styrelsen önskar ett förnyat uppdrag att komma med förslag till årsmötet 2022. (Bilaga 4)
 • 17 Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner

(motionerna ska vara styrelsen tillhanda 25 april, 7 dagar innan årsmötet.)

 • 18 Informationspunkt
 • 19 Mötets avslutande.

Eventuella motioner till årsmötet skickas in till
info@ahvanner.se senast söndag 25 april.

Gäst vid årets årsmöte blir stiftsgårdspräst Louise Sjölund och ordförande i Åh styrelsen Gunvor Hagelberg.

Här hittar du bilagorna: pdf

Årsmöte2021med bilagor (pdf)

Valberedningens förslag 2021

Årsmöte2021kallelse

Verksamhet 2020 Åhvänner

Revisionsberättelse

Diskussionsunderlag Åhvänner