Årsmöte 23 april 2023

Söndagen den 23 april 2023 höll föreningen årsmöte på Åh Stiftsgård. Vi möttes till gudstjänst klockan 11 i en kyrka som var välbesökt av flera konfirmandgrupper från väst-Sverige som tillbringat helgen på gården.

Vid årsmötesförhandlingarna beviljades den avgående styrelsen ansvarsfrihet, och en ny styrelse valdes.

I styrelsen blev det omval av Anders Henoch, Carina Etander Rimborg, Kerstin Ekdahl, Michael Ekdahl och Jan Spånslätt, där Anders tar över ordförandeklubban efter Jan, Carina kvarstår som sekreterare, och Kerstin blir vice ordförande och Michael fortsätter som kassör.

Johannes Jendeby hade avböjt omval och tackades för goda insatser. Till nya ledamöter valdes Simon Sjögren och Linus Andreasson Vildskär.

Föreningens roll och uppgift diskuterades. Vid en tillbakablick på 2022 kan vi notera att flera medlemmar medverkat som volontärer på Åh:
– Anders Henoch som musiker på gudstjänster
– Kerstin Ekdahl med medverkan vid retreater
– Johannes Jendeby som ledare och musiker i konfirmandverksamheten

Det är en möjlighet och förhoppning att föreningen kan få fortsätta vara ett nätverk och kontaktväg mellan uppgifter och behov på Åh och förmågor och kompetenser hos föreningens medlemmar.

Föreningen var erbjuden att medverka som “ambassadör” för Åh vid Ljungskiledagarna 2022 men förhinder gjorde att föreningens medverkan uteblev. Det nämndes på årsmötet som en möjlighet om föreningen kan bidra med någon medlem som “ambassadör” vid aktiviteter som marknadsför Åh.

Föreningen har stöttat Åh ekonomiskt med bidrag till midsommarlägren 2022 och 2023. Detta kan fortsätta, dock behövs större intäkter i form av medlemsavgifter och gåvor för att kunna ge “rejäla” bidrag.

Vi ser fram emot ett nytt verksamhetsår, där vi hoppas kunna bidra till föreningens ändamål genom att

  • sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper,
  • aktivt medverka till att verksamheten på Åh utvecklas, samt
  • bidra ekonomiskt till särskilda insatser, speciellt för barn och ungdomar.

Bli medlem, swisha 200 (eller mer) till 123 389 37 32, hör gärna av dig om hur du kan bidra med dina resurser och förmågor till verksamheten på Åh.

Åh stiftsgård 23 april 2023, Anders Henoch, ordförande

Styrelsen för Åh Stiftgårds vänner 2023 Från vänster infällda: Simon Sjögren och Linus Andreasson Vildskär Från v: Carina Etander Rimborg, Michael Ekdahl, Jan Spånslätt, Anders Henoch och Kerstin Ekdahl