Hem

  • Välkommen till Åh stiftsgårds vänner!

Senaste nytt:

Bakgrund

Upphovet till föreningen var när stiftsgården 2014 hotades av nedläggning på grund av olika svårigheter och ekonomiska problem. Många människor engagerade sig på olika sätt vilket bidrog till att stiftsfullmäktige i oktober 2014 beslöt att låta verksamheten fortsätta, men engagemanget ledde också till att föreningen Åh stiftsgårds vänner bildades i november 2014. Mera om föreningens tillkomst kan du läsa här.

Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening med ändamål att samla och kanalisera det engagemang som finns för Åh samt att stödja och främja Åh stiftsgård och dess verksamhet, och ska uppfylla detta genom att:

– sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper
– aktivt medverka till att verksamheten på Åh utvecklas, samt
– bidra ekonomiskt till särskilda insatser, speciellt för barn och ungdomar

Föreningen ska verka i enlighet med Stiftelsen Åh stiftsgårds ändamål och eftersträva ett gott samarbete med dess styrelse.

Mer om vad som händer på Åh: