Under ett tak

I kväll träffades nya styrelsen för första gången, för att prata om uppdraget från årsmötet och för att lära känna varandra.

Johannes var med på länk i datorn – det är ju fantastiskt vad vi lärt oss under det här tråkiga pandemiåret. Det skapar möjligheter och gjorde möjligt för hela styrelsen att träffas, vilket var väldigt bra.

Vi övriga satt utomhus under tak och kunde konstatera att det är roligare när man kan träffas på riktigt.

Styrelsemöte 2021-05-11, frv Michael Ekdahl, Jan Spånslätt, Johannes Jendeby via dator, Anders Henoch och Kerstin Ekdahl. Foto: Carina Etander Rimborg

Eftersom två i styrelsen är helt nya, gick vi igenom vad som gjorts sedan 2014 när föreningen startade. Och vi la upp planerna för hur vi kan jobba vidare.

Har du funderingar och frågor är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen. Ett medlemsbrev är också på väg ut.

/Carina Etander Rimborg
sekreterare

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!