Adventsmarknad söndagen den 10 december 2023

Nu är dagen överstånden, och vi kan se tillbaka på en välbesökt adventsmarknad.

Åh Stiftgårds Vänner medverkade med volontärerna Anders Henoch och Jan Spånslätt som på förmiddagen var parkeringsvakter som såg till att det blev trivsel och framkomlighet för de många besökarna. De två stora parkeringsplatserna nere vid vägen hade tidvis mer än 80 bilar parkerade, och god stämning rådde när de som inte hade särskilda skäl anvisades att ställa sig där. Senare var vi till hands med mindre handräckning, bland annat tillsyn av utomhuseldar.

Kan vara en bild av 2 personer, väg och text där det står ”f Parkering Parkering”

Andra söndagen i advent, 10 december klockan 10-15 hålls Adventsmarknad på Åh. Gården fylls av lokala hantverkare, konstnärer, matproducenter och andra samverkansparter, här ser du den fullständiga listan. Under dagen sker bland annat följande:

10.00 – 15.00 Marknaden har öppet med utställare i Paviljongen, Göteborgsstugan och Burspråket i huvudbyggnaden
11.00 Gudstjänst i kyrkan
13.00 Uppträdanden på området (musik/cirkus)
14.00 Uppstartsmöte för nästa års konfirmandgrupper

Som Åh-vän kan du bidra genom att medverka som volontär. Under dagen behövs ett antal personer för följande uppgifter:

  • Parkeringsvakter (vägled besökande bilar, håll marknadsområdet bilfritt)
  • Eldvakter, på området finns flera utomhuseldar som behöver tillsyn
  • Utställningsguider, bland utställarna finns Åh Stiftsgård och där behövs bemanning med människor med kännedom om och hjärta för Åh

Kontakta Daniel Petrén 072 – 660 30 88 eller Anders Henoch 073 – 210 32 39 om du vill medverka eller höra dig för om detta.

Utöver volontärmedverkan kan du bidra genom att:

  • Berätta om evenemanget för vänner och bekanta
  • Dela denna länk, sänd den med mail eller lägg den på din Facebook
  • Ladda ner denna affisch och sätt upp den på din arbetsplats, i din kyrka eller på annan plats
  • Besök gärna Åh denna dag