Category Archives: Okategoriserade

Årsmöte 24 april 2022

Idag 24 april 2022 hade vi årsmöte för Åh Stiftsgårds vänner. Föreningen hade betydligt fler medlemmar 2014 när stiftsgårdens framtid var akut hotad, men efter några års vikande intresse kan vi med glädje se tillbaka på 2021 med ett ökande antal medlemmar och intäkter, vilket möjliggör stöd till läger och aktiviteter för ungdomar under 2022.
Vi ser möjligheter att samla in pengar till Åh, vara ett nätverk för volontärmedverkan av till exempel musiker, präster, hantverkare och andra kompetenser, samt att kunna medverka till nätverkande och återträffande bland “Åhianer” – människor som haft goda möten och upplevelser på Åh Stiftsgård.
De som var med på årsmötet började dagen med en festlig gudstjänst med medverkan av årets konfirmander i Carl-släkten och yttterligare två besökande konfirmandgrupper, och därefter lunch med västkustens bästa utsikt och bästa mat, och sedan ett konstruktivt årsmöte där vi delade visioner och planer.
Du som har ett hjärta för Åh: Besök Åh, övernatta på Åh, förlägg din födelsedagsfest till Åh, boka ditt företags konferens-event på Åh, och varför inte bli medlem i Åh Stiftsgårds vänner – swisha 200 kronor till 123 389 37 32. Besök gärna vår FaceBook-grupp “Åhianer”.

Eva-Lena Åkesson till minne

Kan vara en bild av 1 person och text där det står ”来 Vẫr älskade Eva-Lena Akesson 31 mars 1943 har stillhet insomnat tron frälsare Ljungskile 28 mars 2022 Tomas Asa Petra Malin Elin Emanuel Jag har hört oT en stad ovan molnen. Ovan jordiska dimhöljda länder. Jag har hört dess solljusa stränder. Och en găng tänk en gàng jag där. Välkommen pả tacksägelse och minnesstund Hemgärden Ljungskile den 4.00. OSA till 073-5829815 senast den2 29/4”

Eva-Lena Åkesson som under många år varit en hängiven, trofast och skicklig kraft på Åh avled den 28 mars 2022 strax före sin 79-årsdag. Vi är många som mött hennes omsorg och insatser för att stiftsgården kunnat möta gäster med en god och trivsam miljö. Hennes omsorger har också nått flera flyktingar, något som fått fina omnämnanden i det bifogade reportaget.
Åh Stiftsgårds Vänner framför sitt tack och sin respekt för en livsgärning som betytt mycket för Åh, och har sänt en gåva till Strokefonden.
En minnesstund anordnas den 1 maj i Hemgården i Ljungskile.
För att vara med så gör anmälan senast 29/4 till 073 – 582 98 15

Nedan är länk till reportage om Eva-Lenas engagemang bland flyktingar. Texten är tidigare publicerad i tidskriften Korsväg (nr 4 2021).
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift/att-gora-skillnad

Lägesrapport mars 2022

Bilden: Styrelsemöte 10 mars 2022 med Jan Spånslätt, Michael Ekdahl, Johannes Jendeby, Carina Etander Rimborg och (i miniatyr) Anders Henoch

Styrelsen för Åh Stiftgårds vänner träffades den 10 mars 2022. Vi planerade för årsmöte som blir söndagen den 24 april 2022 kl 13.00 på Åh stiftsgård, och har sammanställt verksamhetsberättelse och bokslut. Vi kan se tillbaka på ett verksamhetsår 2021 som till stor del präglats av pandemirestriktioner, men där våra intäkter från våra medlemmar blev dubbelt så stora som 2020. Detta gör att vi i år kommer att ha möjlighet att ge vissa ekonomiska bidrag till något av kommande läger, läger som inte blev av 2021 på grund av pandemin. Vi hoppas också att kunna sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper, och medverka till att verksamheten på Åh utvecklas.

Vi hoppas du vill fortsätta att stödja oss genom att vara medlem. Swisha 200 kronor till 123 389 37 32, 100 kronor om du är pensionär, student eller arbetslös, och 500 kronor för familj.

Välkommen till årsmöte 24 april! Välkommen också med din medlemsavgift, och kontakta gärna någon i styrelsen om du undrar över något eller har förslag och idéer.

Här är länk till dagordning, årsmöteshandlingar osv.

Hälsningar Anders Henoch, 0732 – 10 32 39

24 mars var det Åhtervändardag

Nu har det gått några veckor, men jag vill ändå passa på att berätta om Åhtervändardagen som Åh stiftsgårds vänner ordnade 24 mars.

Som vanligt började dagen med gemensam högmässa i Åh kyrka. Göran Olofsson och Carl Sjögren tjänstgjorde båda två och Carl Sjögren predikade denna Maria Bebådelsedag.

Efter gudstjänsten var det lunch i huvudbyggnaden innan drygt 26 personer gick upp i övre salen för att vara med på ett litet lovsångsquiz med frågor av varierat slag. Vinnare av quizet blev Carl och Lena Sjögren, Bengt Pleijel och Anne-Mette Pleijel Johnsson som allihopa hamnade på samma höga poäng.

Carl och Lena Sjögren berättar på Åh vänners Åhtervändardag 24 mars 2019.

Därefter tog Carl och Lena hand om programmet och ledde oss med hjälp av sång och kåserier genom tonårstid och minnen på Åh stiftsgård. Vacker sång ljöd i salen när vi alla tog i lovsånger som vi kanske inte sjungit på länge och vi fick skratta gott åt smått och stort.

Carl och Lena berättar historien om hur de fick förlagan till altartavlan som hänger i Åh kyrka.

Vi fick också veta historien om varför Carl och Lena har en liten målning av Åhs altartavla hemma hos sig. (Den är målad av konstnären Emanuel Vigeland och var en förlaga till den stora tavlan som nu sitter i kyrkan)

Carl och Lenas föredrag kryddades av Bengt Pleijels vanliga kvicka inpass där han satt och kompletterade eller rättade historier, till allas nöje.

Innan fikapausen och årsmötet fick också de som var där möjlighet att köpa böcker. Det visade sig att både Carl Sjögren, Bengt Pleijel och Anne-Mette Pleijel Johnsson hade med böcker som de skrivit.

Carl Sjögren har skrivit boken Kyrkan lovsjunger (Artos förlag 2019)

Bengt Pleijel har kommit ut med sin senaste bok Himlakoden (GAudete förlag 2018)

Anne-Mette Pleijel Johnsson hade med sin bok Himlar Anamma (GAudete förlag 2016)

Sara Berggren, ny ordförande i föreningen Åhs vänner och Gunvor Hagelberg, numera ordförande i Åhstyrelsen.

Därefter hade Åh stiftsgårds vänner årsmöte och föreningen fick en ny ordförande då Sara Berggren valdes efter Gunvor Hagelberg. Sara har varit ledare på Åh stiftsgård i många år och det är roligt att hon nu går in i uppgiften som ordförande för vän-föreningen. Gunvor Hagelberg är numera ordförande för styrelsen Åh stiftsgård, så vi hoppas att vi kommer att få ännu bättre relationer till den styrelsen i framtiden.

/Carina Etander Rimborg
styrelseledamot i Åh vänner

PS Nästa Åhtervändardag är inbokad. Skriv upp 22 mars 2020 i din almanacka och börja redan nu tala med dina kamrater om att träffas på Åh den söndagen!

Vi ses den 25 mars!

I kväll hade Åh stiftsgårds vänner styrelse möte. Vi kunde inte vara så många i dag på grund av bland annat olika resor. Men vi som var där pratade om Åhtervändardagen 25 mars och programmet då.

Du har väl bokat dagen? Man skulle ju kunna tro att det är Marie Bebådelsedag – men det är Palmsöndagen. Detta för att påsken kommer väldigt tidigt nästa år. (Det blir många krockar. Askondagen infaller 14 februari. Palmsöndagen på Marie bebådelsedag. Påskdagen 1 april).

Vi har en idé om en Åhtervändarkör – vi får återkomma om detta. Så harkla dig och börja nynna på någon go lovsång.

Vi har också kontakt med tidigare konfirmandpräster på Åh och har räknat med att vi får höra om spännande minnen.

Och vi kommer också att hålla årsmöte för Åh stiftsgårds vänner när vi ändå är där.

Processionskorset. Foto: Carina Etander Rimborg

Kanske har du och dina kompisar jubileum nästa år? Eller så vill ni bara ha en bra anledning att träffas? Boka in 25 mars på Åh stiftsgård och samla ihop alla dina konfirmandkompisar eller fadderkompisar eller andra kompisar och kom!

Mer info kommer – håll utkik!

(PS – Passa på att bli medlem nu så får du 2018 på köpet!)

/Carina Etander Rimborg
sekreterare i Åh stiftsgårds vänners styrelse.

Åh vänners styrelse

Årsmöte 17 april 2016 på Åh stiftsgård.
Årsmöte 17 april 2016 på Åh stiftsgård.

I dag har Åh stiftsgårds vänner haft sitt andra riktiga årsmöte. Du hittar alla handlingarna för årsmötet här>>

Under årsmötet så har det valts en ny styrelse för det kommande året. Sammansättningen blev så här:

Gunvor Hagelberg, ordförande (nyval)

Maria Henock (omval)

Carina Etander Rimborg, (omval)

Gunilla Olofsson (omval)

Emma Boije (omval)

Jan Spånslätt (omval – men går från ersättare till ordinarie plats)

Anders Nilsson (nyval)

Ersättare:

Lars Olsson (nyval)

Gustav Bäckström (nyval)

Eva Lindhusen Lindhé

Linnea Andersson (fd Wulfsberg), Emma Olander (fd Sverling), Andreas Lindhé och Lydia Hultin omböjde omval och har slutat i styrelsen. Vi tackar dem alla för deras engagemang.

Årsmötet beslutade också att medlemsavgiften är samma som 2015 – dvs 100 kronor för studenter, pensionärer eller arbetslösa. 200 kronor för övriga medlemmar. Max 500 kronor för familj på samma adress. Betala gärna in din medlemsavgift så snart som möjligt.

http://ahvanner.se/medlem/

Första medlemsbrevet utskickat!

Nu har ordföranden skickat ut det första medlemsbrevet. Du som har betalt ditt medlemskap ska ha fått detta i din e-post.

Kära Åh-vänner!
Det har nu gått ett år sen vi samlades i Röda rummet på Åh för en visionsdag. Dagen avslutades med att vi bildade föreningen Åh Stiftsgårds Vänner och undertecknad fick förtroendet att leda arbetet med föreningen tillsammans med en fantastisk styrelse. Året har varit uppstartsår, som vi startade med att arbeta fram stadgar för föreningen. När det var klart började vi starta upp och ”leva ut” de nya stadgarna. Det här brevet ger en kort presentation av hur det har gått till.

Händelser under året
Tidigt i juni träffade representanter från styrelsen Åh stiftsgårds styrelse för att äta lunch och utbyta tankar och idéer kring gården. När Åh firade 75-årsjubileum i somras var föreningen väl representerad. Gunilla och Lydia har förberett en uppskattad poängpromenad och alla från styrelsen som var närvarande informerade om föreningen. Carina var också med och ledde bönen i festgudstjänsten som hölls i samband med firandet.

Bidrag till ny brygga på Åh stiftsgård
Föreningen Åh Stiftsgårds Vänners främsta uppgift är att på olika sätt stötta Åh stiftsgård, dels genom engagemang som det som beskrivs ovan, men också med ekonomiska medel. I år har vi valt att skänka 5000 kronor till reparation av badbryggan. Bryggan slits hårt av de flera hundra personer som varje sommar nyttjar den och det känns väldigt roligt att vi kan vara med och stötta gården på ett så konkret och praktiskt sätt!

Föreningen BAS som fångar upp många av konfirmanderna på gården har också beslutat att alla Åh Stiftsgårds Vänners medlemmar som under tjugo år, får gratis medlemskap i  föreningen BAS. Det tycker vi är ett bra initiativ!

Vi vill bli ännu fler medlemmar
Ett annat av föreningens syften är att sprida information och kännedom om Åh Stiftsgård. Ett sätt att göra detta är att värva medlemmar till föreningen. I dagsläget är vi 86 stycken, något som vi i styrelsen är mycket glada och tacksamma över! Men för att kunna fortsätta arbetet behöver vi bli fler. Kanske kan ett medlemskap i föreningen Åh Stiftsgårds Vänner vara en uppskattad julklapp till någon i din närhet i år? På webbsidan finns ett Gåvobrev(pdf)>> du kan ladda ned och skriva ut om du vill ge bort ett medlemskap i julklapp.

Så här i slutet av året är också ett bra tillfälle att blicka framåt, vilket vi i styrelsen också har gjort. Nästa år vill vi arbeta vidare med hur vi kan fånga upp de idéer som lades fram på visionsdagen 2014. Vi vill också stötta ungdomsläger på gården ekonomiskt.

Information från Åh-styrelsen
Jag passar också på att här vidarebefordra en hälsning från Åh Stiftsgårds styrelse:
”Kommunfullmäktige i Uddevalla har antagit detaljplan för ett område som tillhör Åh och ligger öster om landsvägen mitt emot fotbollsplanen. Nu kan där byggas ett 20-tal villor, och försäljningen av marken kommer att göra det möjligt att påskynda de satsningar som behövs för att göra Åh ännu mer attraktivt och välkomnande. Stiftsfullmäktige har beslutat att inrätta två projekttjänster på två år från 2016 som ska ha sin bas på Åh. Det är dels en halvtidstjänst med inriktning på ungdomsverksamhet och en heltidstjänst med inriktning på mission. Förhoppningsvis kan Åh på nytt bli ett nav för arbetet med förnyelse och inspiration i församlingar och pastorat i stiftet. Hälsningar Åh-styrelsen, genom Mats Rimborg.”

Avslutningsvis vill jag tacka föreningen Åh Stiftsgårds Vänners styrelse för det arbete och engagemang som de har lagt ned i föreningen under året. Tack också till alla er medlemmar för ert engagemang och era förböner för gården. Det behövs även framöver!

Gud välsigne er och God jul önskar jag er alla!

Linnea Wulfsberg, ordförande Föreningen Åh Stiftsgårds Vänner

För ett år sedan räddades Åh!

Förberedelser för gudstjänst i Åh kyrka. Foto: Carina Etander Rimborg
Förberedelser för gudstjänst i Åh kyrka. Foto: Carina Etander Rimborg

För ett år sedan räddades Åh stiftsgård från nerläggning efter en lång debatt i stiftsfullmäktige.

Nu håller styrelsen för Åh stiftsgård på att föra samtal med Göteborgs stift för att utveckla ett fruksamt samarbete för att driva gården och verksamheten vidare.

I dagarna har Svenska kyrkan skakats av nyheten att retreatgården Berget i Rättvik konverterar till Katolska kyrkan. Eller rättare sagt större delen av personalen och föreståndaren. För er som följt med i Kyrkans Tidning så har ni läst att detta har orsakat mycket sorg och besvikelse bland dem som har en alldeles särskild relation till gården.

Kyrkans Tidning: Stiftelsen Berget väljer Rom framför ekumeniken>>

Skulle detta kunna hända Åh stiftsgård?

Nej, det finns ingen kommunitet på gården. Och framförallt så står det i Åh stadgar  (§1) att gården ska bedriva undervisning i Evangelisk-luthersk anda.

Erik Eckerdal skriver i dagens Kyrkans Tidning om att det här borde bli en väckarklocka för Svenska kyrkan och det nu gäller göra en självrannsakan. Han skriver:

När kyrkohistorien en dag summerar vår tid är det nog ingen högoddsare att påstå att det inte är kyrkoledningen som lyfts fram, utan personer som syster Marianne Nordström i Alsike kloster, Cæsarius Cavalin i Östanbäcks kloster, Eva Spångberg och hennes åsnor, Margit Sahlin och Katharinastiftelsen, Bengt Pleijel och Åh stiftsgård, Nils Hugo Ahlstedt och S:t Davidsgården, Per Mases och Berget.

Alla är de personer som genom sina liv, umbäranden, bön och arbete, och ofta i det stilla, betytt oändligt mycket för tusentals människor. Svenska kyrkan är inte bara en fattigare kyrka utan dessa andliga glödhärdar. Den går under utan dem. Biskopen är vigd till Herdens och Enhetens ämbete, och har uppdraget att i den store Herdens efterföljd söka upp de får som kommit på avvägar och leda oss alla troende till en fördjupad relation till den i sakramentet kroppsligt närvarande Kristus.

Alla vi som har en relation till Åh stiftsgård på ett eller annat sätt vi vet vad gården har fått betyda. Och vi vill alla att gården ska driva kvar för att nuvarande och kommande generation också ska kunna få möta evangeliet i ord och handling.

Du har väl inte missat att du kan gå med i Åh stiftsgårds vänner?

Styrelsemöte

I går hade styrelsen för Åh stiftsgårds vänner styrelsemöte.

Vi har tre mål för föreningen det här första året.

  • att få 300 betalande medlemmar
  • kunna bidra till ny Åh-brygga med 5 000 kronor
  • börja bygga upp ett medlemsregister och nätverk för personer som på olika sätt vill hjälpa till på Åh stiftsgård med sin tid, sina kunskaper eller sina pengar.

Vi konstaterade igår att vi har fått in medlemsavgifter så att vi kan bidra till bryggan med 5000 kronor. Det är vi väldigt glada för. (Och jag hoppas verkligen att ni har möjlighet att själva åka till Åh och testa den jättefina bryggan och ta ett skönt bad!)

Vi har tyvärr inte nått målet med 300 medlemmar ännu. Vi är drygt 50 medlemmar. Det betyder  vi som är medlemmar skulle behöva värva minst 6 personer var att bli medlemmar för att vi ska kunna nå målet. Låt oss hjälpas åt med det! Påminna alla som var med och kämpade för Åh, värva nya!

Vi håller på att bygga upp ett nätverk och ett medlemsregister. Vi ska utveckla webbsidan så det ska bli enklare att anmäla sitt intresse även där, både att bli medlem och att kunna få bidra med kunskap, tid och erfarenheter.

Vi i styrelsen jobbar vidare och vi hoppas verkligen att du vill vara med – som medlem och som stöd och i förbön för Åh stiftsgård!

Åh stiftsgårds huvudbyggnad. Foto: Carina Etander Rimborg
Åh stiftsgårds huvudbyggnad. Foto: Carina Etander Rimborg

Mina kära Åh-vänner – fråga inte vad Åh kan göra för dig, fråga vad du kan göra för Åh!

Vad får jag ut av att vara med i föreningen Åh stiftsgårds vänner? Ja, jag skulle vilja börja med att citera den amerikanske presidenten John F. Kennedy

My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
John F. Kennedy

Sett ur ett Åh-perspektiv så blir det istället:

Mina kära Åh-vänner, fråga inte vad Åh kan göra för dig,  fråga vad du kan göra för Åh!

Svaret på den frågan blir då (tycker jag!) – du kan bli medlem i föreningen Åh stiftsgårds vänner!

Åh kyrka. Foto: Carina Etander Rimborg
Åh kyrka. Foto: Carina Etander Rimborg

När du är medlem i vänföreningen så stöttar du Åh och verksamheten med antingen 1. dina pengar 2. din tid 3. ditt engagemang. Något av det eller flera i kombination, beroende på din livssituation och möjlighet.

För ett år sedan höll jobbades det för fullt på att mobilisera opinionen och påverka stiftsfullmäktiges beslut som i oktober blev till Åh stiftsgårds fördel.

Åh stiftsgård är en plantskola och en växtplats. En växtplats måste skötas, gödas, luckras och rensas för att ge god skörd. Där får Föreningen Åh stiftsgårds vänner vara en kugge i det hjul som ser till att detta sker både andligen, bildligen och bokstavligen. Du kan vara med.

Här hittar du information>> om hur du går med i föreningen. Skicka in dina uppgifter (namn, adress och e-post) till info@ahvanner.se om du inte får plats att skriva när du betalar in din medlemsavgift.