En tillbakablick på 2022

Vänföreningen Åh stiftsgårds vänner bildades i november 2014 för att fånga upp det stora intresse för Åh som mobiliserades tidigare under 2014 när stiftsstyrelsen för Göteborgs stift tillkännagav sin avsikt att avveckla sitt engagemang för verksamheten vid Åh stiftsgård. Det engagemang som manifesterades av ett stort antal personer bidrog tveklöst till att stiftsfullmäktige i oktober 2014 sade nej till avveckling.

Antal medlemmar och verksamhet i Åh stiftsgårds vänner har därefter minskat och stabiliserats på en betydligt lägre nivå. Föreningen finns dock kvar och vill vara en resurs i dagsläget för att stödja Åh, men också en potentiell resurs som kan mobiliseras om verksamheten på Åh i en framtid skulle komma att äventyras.

Under 2022 har föreningen bland annat gett ett bidrag på 15000 kronor till midsommarlägret 2022, vilket underlättat att återuppta lägret efter corona-uppehåll och genom reducerade avgifter möjliggjort för fler att delta. Föreningen har redan fattat beslut om att även sponsra midsommarlägret 2023 med ett liknande belopp.

Föreningen var 1 maj 2022 representerad vid minnesstund för Åh:s mångåriga ekonom, administratör och allt-i-allo Eva-Lena Åkesson och bidrog med en gåva till Eva-Lenas minne.

Föreningen deltog den 4 december 2022  vid avtackningen av Åh:s mångårige vaktmästare Anders Ivarsson som haft sin tjänst i över 50 (!) år. Många var på plats, så även Åh stiftsgårds vänner som representerades av Jan Spånslätt samt Michael och Kerstin Ekdahl och överlämnade en gåva som erkänsla för lång, trogen, mångsidig och skicklig tjänst.

Föreningen för fortlöpande en dialog med Åh:s styrelse och ledning om hur vi bäst kan stödja Åh, där förhoppningen är att skapa kontakt mellan “alla tiders Åhianer” bland annat via Facebookgruppen Åhianer, vara ett nätverk för volontärsmedverkan på Åh och att föreningen och våra medlemmar kan vara ambassadörer för Åh.

Föreningen lever trotsigt vidare, och kommer efter bästa förmåga försöka förvalta de gåvor och medlemsavgifter som kommer vidare, men också försöka förmedla och kanalisera engagemang och idéer som finns hos våra medlemmar.

Söndagen den 23 april 2023 vid 13-tiden är det årsmöte för föreningen på Åh stiftsgård i huvudbyggnaden. Vi hoppas du vill fortsätta vara medlem (swisha 200 till 123 389 37 32) och hälsar dig välkommen att vara med att forma föreningens framtid på årsmötet.

Nedtecknat 14 mars 2023 av Anders Henoch, ledamot, för styrelsen för Åh Stiftgårds vänner