Historien om Åh stiftsgårds vänner

Under våren 2014 diskuterades och beslutades i stiftsstyrelsen att Göteborgs stift hade för avsikt att avveckla verksamheten vid Åh stiftsgård. Inför detta hot om nerläggning tog styrelsen för Åh stiftsgård och en grupp frivilliga initiativ till en rad opinionsbildande åtgärder för att påverka stiftsfullmäktige (som hade det avgörande beslutet) att låta Åh stiftsgård vara kvar.

Under den tiden fanns en webbsida som hette Räddaåh.nu där det bedrevs opinion och bloggades. Det gjordes också en del filmer som du kan se här

https://vimeo.com/ahstiftsgard

Här är filmen som gjordes och skickades ut till alla ledamöter i stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Rädda Åh! from ahstiftsgard on Vimeo.

Här kan du bland annat se Bengt Pleijel berätta.

Bengt Pleijel from ahstiftsgard on Vimeo.

Den 1 oktober 2014 beslutade stiftsfullmäktige med röstsiffrorna 33 (för avveckling) och 44 (för bevarande) att låta verksamheten på Åh stiftsgård fortsätta och inte avveckla den.

Göteborgs stift: Åh stiftsgård blir kvar>>

Visionsmöte 29 november 2014. Foto: Carina Etander Rimborg
Visionsmöte 29 november 2014. Foto: Carina Etander Rimborg

Till följd av det beslutet och det engagemang som visats Åh stiftsgård under sommaren och hösten samlades intresserade för en inspirationsdag den 29 november 2014 på Åh stiftsgård.

Under den lördagen gicks bakgrunden och historien till beslutet igenom. Det hölls också en workshop där deltagarna fick diskutera olika teman och brainstorma hur vi går vidare.

På slutet av dagen bildades föreningen Åh stiftsgårds vänner. Till interimsstyrelse valdes

 • Linnea Wulfsberg som föreningens första ordförande.
 • Emma Olander, ordinarie (kassör)
 • Emma Boije, ordinarie
 • Gunilla Olofsson, ordinarie
 • Andreas Lindhé, ordinarie
 • Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)
 • Maria Henoch, ordinarie (vice ordförande)
 • Jan Spånslätt, ersättare
 • Eva Lindhusen Lindhé, ersättare
 • Lydia Hultin, ersättare

Den 19 april hade föreningen sitt första ordinarie årsmöte och där antogs också stadgarna. Syftesparagrafen lyder:

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening med ändamål att samla och kanalisera det engagemang som finns för Åh samt att stödja och främja Åh stiftsgård och dess verksamhet.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål bland annat genom att

 • sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper,
 • aktivt medverka till att verksamheten på Åh utvecklas, samt
 • bidra ekonomiskt till särskilda insatser, speciellt för barn och ungdomar.

Föreningen ska verka i enlighet med Stiftelsen Åh stiftsgårds ändamål och eftersträva ett gott samarbete med dess styrelse.