Medlemsbrev

Medlemsbrev Åh stiftsgårds vänner januari 2018

Du får detta medlemsbrev därför du är medlem i Åh stiftsgård vänner eller var en av de drygt 300 personer som stödde Åh stiftsgård när gården hotades av nerläggning.

Hälsan tiger still?
Finns det några nyheter från Åh stiftsgård? Nja, kanske. Det går bra. Ekonomin är stabil och det är fullt med bokningar. Så hälsan tiger still just nu.

Men det går inte att slappna av, utan det gäller att tänka framåt. Åh stiftsgård kommer inte att leva vidare utan våra förböner, våra besök och att vi åker dit på läger. Därför fyller också Åh stiftsgård vänner en viktig funktion, men är givetvis beroende av dig och ditt stöd.

Åhtervändardag 25 mars 2018
Söndagen 25 mars ordnar Åh stiftsgårds vänner en Åhtervändardag på Åh stiftsgård. Det blir minnen, möten och mingel. Vi börjar med gemensam gudstjänst i Åh kyrka kl 11:00. För den som vill går det bra att vara med i söndagens spontankör. Ta i så fall kontakt med Tobias Österblom (mobil 073-588 17 73) för mer information.

Efter gudstjänsten äter vi kyrklunch tillsammans. Du betalar lunchen direkt till Åh stiftsgård. Vi bokar lunchplats, när du anmält dig, som du gör senast 15 mars.

Efter lunchen kl 14.00, blir det minnen med Lasse Alerås. Vi kommer också att få information från Åh-styrelsen, genom Mats Rimborg, som berättar om hur det går och vad framtidsplanerna är.

Passa på att ta kontakt med dina konfirmandkamrater, kanske vill ni ha en återträff?

Anmälan till Åhtervändardagen gör du till anmalan@ahvanner.se senast 15 mars, så vi kan beräkna lokal och mat.

Årsmöte 25 mars
I samband med denna Åhtervändardag, som alltså äger rum söndagen 25 mars, kommer
Åh stiftsgårds vänner att ha sitt årsmöte. Handlingar kommer att kunna hämtas på webbplatsen: En kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar senast en månad innan årsmötet.

Vill du vara med i styrelsen eller på något annat sätt engagera dig mer så hör av dig till någon av oss i styrelsen. Du hittar uppgifterna här:

http://ahvanner.se/om/styrelsen/

Så här blir man medlem
Det är väldigt enkelt att bli medlem i Åh stiftsgårds vänner, eller ge en gåva till föreningen. Du sätter in dina pengar via bankgiro eller via swish, och lämnar dina kontaktuppgifter på länken nedan.

1. Du kan betala in till vårt bankgiro 898-7257
2. Du kan betala in via dina mobiltelefon och Swish: 123 389 37 32

http://ahvanner.se/medlem/

Avgiften är
• 100 kronor om du är student, pensionär eller arbetslös.
• 200 kronor för övriga.
• 500 kronor för familj på samma adress.

Åh stiftsgårds vänner sponsrar läger
Och din medlemsavgift (eller din gåva) kommer väl till användning. Vi sponsrar läger som ordnas för och med ungdomar tillsammans med Åh stiftsgård. Inför 2018 har styrelsen beslutat att ge bidrag till ” Tredje steget” och ”Midsommarlägret”. Med fler medlemmar kan vi också bidra med större summor och göra avgiften ännu lägre för deltagarna, så att ännu fler har möjlighet att åka till Åh.

Webbsidan
Vi har en egen webbsida där vi har information om föreningen.

http://ahvanner.se/

http://ahvanner.se/nyheter-och-blogg/

Gilla Åh stiftsgårds facebooksida & twitter
Åh stiftsgårds vänner har ingen egen facebook-sida eller twitter – utan vi finns med via Åh stiftsgårds sida istället. Om du finns i dessa kanaler så hoppas vi att du har varit inne och gillat Åhs facebook-sida? Om inte, så gör det! Och dela gärna vidare saker du tror att andra kan vara intresserade av.

https://www.facebook.com/ahstiftsgard/

https://twitter.com/ahstiftsgard

Med vänliga hälsningar

/Åh stiftsgårds vänners styrelse via Gunvor Hagelberg ordförande och Carina Etander Rimborg sekreterare

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!