Styrelsen

För att komma i kontakt med styrelsen info@ahvanner.se

Styrelsen (valda 2 maj 2021)

  • Jan Spånslätt, ordinarie (omval) Ordförande
  • Carina Etander Rimborg, ordinarie, (omval) sekreterare
  • Kerstin Ekdahl, ordinarie (omval) vice ordförande
  • Michael Ekdahl, ordinarie (omval) kassör
  • Anders Henoch, ordinarie (nyval)
  • Johannes Jendeby, ordinarie (nyval)