Styrelsen

För att komma i kontakt med styrelsen info@ahvanner.se

Styrelsen (valda 23 april 2023)

  • Anders Henoch, (omval) ordförande
  • Kerstin Ekdahl, (omval) vice ordförande
  • Carina Etander Rimborg,  (omval) sekreterare
  • Michael Ekdahl, (omval) kassör
  • Jan Spånslätt, (omval)
  • Simon Sjögren (nyval)
  • Linus Andreason Vildskär (nyval)

  • Överst i separata bilder fr v: Simon Sjögren och Linus Andreason Vildskär
  • Gruppbild fr v: Catarina Etander Rimborg, Michael Ekdahl, Jan Spånslätt, Anders Henoch och Kerstin Ekdahl