För ett år sedan räddades Åh!

Förberedelser för gudstjänst i Åh kyrka. Foto: Carina Etander Rimborg
Förberedelser för gudstjänst i Åh kyrka. Foto: Carina Etander Rimborg

För ett år sedan räddades Åh stiftsgård från nerläggning efter en lång debatt i stiftsfullmäktige.

Nu håller styrelsen för Åh stiftsgård på att föra samtal med Göteborgs stift för att utveckla ett fruksamt samarbete för att driva gården och verksamheten vidare.

I dagarna har Svenska kyrkan skakats av nyheten att retreatgården Berget i Rättvik konverterar till Katolska kyrkan. Eller rättare sagt större delen av personalen och föreståndaren. För er som följt med i Kyrkans Tidning så har ni läst att detta har orsakat mycket sorg och besvikelse bland dem som har en alldeles särskild relation till gården.

Kyrkans Tidning: Stiftelsen Berget väljer Rom framför ekumeniken>>

Skulle detta kunna hända Åh stiftsgård?

Nej, det finns ingen kommunitet på gården. Och framförallt så står det i Åh stadgar  (§1) att gården ska bedriva undervisning i Evangelisk-luthersk anda.

Erik Eckerdal skriver i dagens Kyrkans Tidning om att det här borde bli en väckarklocka för Svenska kyrkan och det nu gäller göra en självrannsakan. Han skriver:

När kyrkohistorien en dag summerar vår tid är det nog ingen högoddsare att påstå att det inte är kyrkoledningen som lyfts fram, utan personer som syster Marianne Nordström i Alsike kloster, Cæsarius Cavalin i Östanbäcks kloster, Eva Spångberg och hennes åsnor, Margit Sahlin och Katharinastiftelsen, Bengt Pleijel och Åh stiftsgård, Nils Hugo Ahlstedt och S:t Davidsgården, Per Mases och Berget.

Alla är de personer som genom sina liv, umbäranden, bön och arbete, och ofta i det stilla, betytt oändligt mycket för tusentals människor. Svenska kyrkan är inte bara en fattigare kyrka utan dessa andliga glödhärdar. Den går under utan dem. Biskopen är vigd till Herdens och Enhetens ämbete, och har uppdraget att i den store Herdens efterföljd söka upp de får som kommit på avvägar och leda oss alla troende till en fördjupad relation till den i sakramentet kroppsligt närvarande Kristus.

Alla vi som har en relation till Åh stiftsgård på ett eller annat sätt vi vet vad gården har fått betyda. Och vi vill alla att gården ska driva kvar för att nuvarande och kommande generation också ska kunna få möta evangeliet i ord och handling.

Du har väl inte missat att du kan gå med i Åh stiftsgårds vänner?

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!