Styrelsemöte

I går hade styrelsen för Åh stiftsgårds vänner styrelsemöte.

Vi har tre mål för föreningen det här första året.

  • att få 300 betalande medlemmar
  • kunna bidra till ny Åh-brygga med 5 000 kronor
  • börja bygga upp ett medlemsregister och nätverk för personer som på olika sätt vill hjälpa till på Åh stiftsgård med sin tid, sina kunskaper eller sina pengar.

Vi konstaterade igår att vi har fått in medlemsavgifter så att vi kan bidra till bryggan med 5000 kronor. Det är vi väldigt glada för. (Och jag hoppas verkligen att ni har möjlighet att själva åka till Åh och testa den jättefina bryggan och ta ett skönt bad!)

Vi har tyvärr inte nått målet med 300 medlemmar ännu. Vi är drygt 50 medlemmar. Det betyder  vi som är medlemmar skulle behöva värva minst 6 personer var att bli medlemmar för att vi ska kunna nå målet. Låt oss hjälpas åt med det! Påminna alla som var med och kämpade för Åh, värva nya!

Vi håller på att bygga upp ett nätverk och ett medlemsregister. Vi ska utveckla webbsidan så det ska bli enklare att anmäla sitt intresse även där, både att bli medlem och att kunna få bidra med kunskap, tid och erfarenheter.

Vi i styrelsen jobbar vidare och vi hoppas verkligen att du vill vara med – som medlem och som stöd och i förbön för Åh stiftsgård!

Åh stiftsgårds huvudbyggnad. Foto: Carina Etander Rimborg
Åh stiftsgårds huvudbyggnad. Foto: Carina Etander Rimborg

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!