Första medlemsbrevet utskickat!

Nu har ordföranden skickat ut det första medlemsbrevet. Du som har betalt ditt medlemskap ska ha fått detta i din e-post.

Kära Åh-vänner!
Det har nu gått ett år sen vi samlades i Röda rummet på Åh för en visionsdag. Dagen avslutades med att vi bildade föreningen Åh Stiftsgårds Vänner och undertecknad fick förtroendet att leda arbetet med föreningen tillsammans med en fantastisk styrelse. Året har varit uppstartsår, som vi startade med att arbeta fram stadgar för föreningen. När det var klart började vi starta upp och ”leva ut” de nya stadgarna. Det här brevet ger en kort presentation av hur det har gått till.

Händelser under året
Tidigt i juni träffade representanter från styrelsen Åh stiftsgårds styrelse för att äta lunch och utbyta tankar och idéer kring gården. När Åh firade 75-årsjubileum i somras var föreningen väl representerad. Gunilla och Lydia har förberett en uppskattad poängpromenad och alla från styrelsen som var närvarande informerade om föreningen. Carina var också med och ledde bönen i festgudstjänsten som hölls i samband med firandet.

Bidrag till ny brygga på Åh stiftsgård
Föreningen Åh Stiftsgårds Vänners främsta uppgift är att på olika sätt stötta Åh stiftsgård, dels genom engagemang som det som beskrivs ovan, men också med ekonomiska medel. I år har vi valt att skänka 5000 kronor till reparation av badbryggan. Bryggan slits hårt av de flera hundra personer som varje sommar nyttjar den och det känns väldigt roligt att vi kan vara med och stötta gården på ett så konkret och praktiskt sätt!

Föreningen BAS som fångar upp många av konfirmanderna på gården har också beslutat att alla Åh Stiftsgårds Vänners medlemmar som under tjugo år, får gratis medlemskap i  föreningen BAS. Det tycker vi är ett bra initiativ!

Vi vill bli ännu fler medlemmar
Ett annat av föreningens syften är att sprida information och kännedom om Åh Stiftsgård. Ett sätt att göra detta är att värva medlemmar till föreningen. I dagsläget är vi 86 stycken, något som vi i styrelsen är mycket glada och tacksamma över! Men för att kunna fortsätta arbetet behöver vi bli fler. Kanske kan ett medlemskap i föreningen Åh Stiftsgårds Vänner vara en uppskattad julklapp till någon i din närhet i år? På webbsidan finns ett Gåvobrev(pdf)>> du kan ladda ned och skriva ut om du vill ge bort ett medlemskap i julklapp.

Så här i slutet av året är också ett bra tillfälle att blicka framåt, vilket vi i styrelsen också har gjort. Nästa år vill vi arbeta vidare med hur vi kan fånga upp de idéer som lades fram på visionsdagen 2014. Vi vill också stötta ungdomsläger på gården ekonomiskt.

Information från Åh-styrelsen
Jag passar också på att här vidarebefordra en hälsning från Åh Stiftsgårds styrelse:
”Kommunfullmäktige i Uddevalla har antagit detaljplan för ett område som tillhör Åh och ligger öster om landsvägen mitt emot fotbollsplanen. Nu kan där byggas ett 20-tal villor, och försäljningen av marken kommer att göra det möjligt att påskynda de satsningar som behövs för att göra Åh ännu mer attraktivt och välkomnande. Stiftsfullmäktige har beslutat att inrätta två projekttjänster på två år från 2016 som ska ha sin bas på Åh. Det är dels en halvtidstjänst med inriktning på ungdomsverksamhet och en heltidstjänst med inriktning på mission. Förhoppningsvis kan Åh på nytt bli ett nav för arbetet med förnyelse och inspiration i församlingar och pastorat i stiftet. Hälsningar Åh-styrelsen, genom Mats Rimborg.”

Avslutningsvis vill jag tacka föreningen Åh Stiftsgårds Vänners styrelse för det arbete och engagemang som de har lagt ned i föreningen under året. Tack också till alla er medlemmar för ert engagemang och era förböner för gården. Det behövs även framöver!

Gud välsigne er och God jul önskar jag er alla!

Linnea Wulfsberg, ordförande Föreningen Åh Stiftsgårds Vänner

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!