Åh vänners styrelse

Årsmöte 17 april 2016 på Åh stiftsgård.
Årsmöte 17 april 2016 på Åh stiftsgård.

I dag har Åh stiftsgårds vänner haft sitt andra riktiga årsmöte. Du hittar alla handlingarna för årsmötet här>>

Under årsmötet så har det valts en ny styrelse för det kommande året. Sammansättningen blev så här:

Gunvor Hagelberg, ordförande (nyval)

Maria Henock (omval)

Carina Etander Rimborg, (omval)

Gunilla Olofsson (omval)

Emma Boije (omval)

Jan Spånslätt (omval – men går från ersättare till ordinarie plats)

Anders Nilsson (nyval)

Ersättare:

Lars Olsson (nyval)

Gustav Bäckström (nyval)

Eva Lindhusen Lindhé

Linnea Andersson (fd Wulfsberg), Emma Olander (fd Sverling), Andreas Lindhé och Lydia Hultin omböjde omval och har slutat i styrelsen. Vi tackar dem alla för deras engagemang.

Årsmötet beslutade också att medlemsavgiften är samma som 2015 – dvs 100 kronor för studenter, pensionärer eller arbetslösa. 200 kronor för övriga medlemmar. Max 500 kronor för familj på samma adress. Betala gärna in din medlemsavgift så snart som möjligt.

http://ahvanner.se/medlem/

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!