Mina kära Åh-vänner – fråga inte vad Åh kan göra för dig, fråga vad du kan göra för Åh!

Vad får jag ut av att vara med i föreningen Åh stiftsgårds vänner? Ja, jag skulle vilja börja med att citera den amerikanske presidenten John F. Kennedy

My fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
John F. Kennedy

Sett ur ett Åh-perspektiv så blir det istället:

Mina kära Åh-vänner, fråga inte vad Åh kan göra för dig,  fråga vad du kan göra för Åh!

Svaret på den frågan blir då (tycker jag!) – du kan bli medlem i föreningen Åh stiftsgårds vänner!

Åh kyrka. Foto: Carina Etander Rimborg
Åh kyrka. Foto: Carina Etander Rimborg

När du är medlem i vänföreningen så stöttar du Åh och verksamheten med antingen 1. dina pengar 2. din tid 3. ditt engagemang. Något av det eller flera i kombination, beroende på din livssituation och möjlighet.

För ett år sedan höll jobbades det för fullt på att mobilisera opinionen och påverka stiftsfullmäktiges beslut som i oktober blev till Åh stiftsgårds fördel.

Åh stiftsgård är en plantskola och en växtplats. En växtplats måste skötas, gödas, luckras och rensas för att ge god skörd. Där får Föreningen Åh stiftsgårds vänner vara en kugge i det hjul som ser till att detta sker både andligen, bildligen och bokstavligen. Du kan vara med.

Här hittar du information>> om hur du går med i föreningen. Skicka in dina uppgifter (namn, adress och e-post) till info@ahvanner.se om du inte får plats att skriva när du betalar in din medlemsavgift.

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!