En ny styrelse vald

Pixabay

Söndagen 9 april valdes en ny styrelse för Åh stiftsgårds vänner. Tre ledamöter hade omböjt omval så årsmötet lämnade ett stort tack till Gustav Bäckström, Eva Lindhusen Lindhé, och Emma Boije för deras engagemang i styrelsen.

Som nya ledamöter valdes Sara Berggren och Tobias Österblom.

Den nya styrelsen ser ut som följer:

Ordinarie ledamöter

 • Gunvor Hagelberg (ordförande) (omval)
 • Maria Henoch, (omval) (vice ordförande)
 • Gunilla Olofsson, (omval)
 • Jan Spånslätt, (omval)
 • Anders Nilsson, (omval)
 • Lars Olsson (omval) (går från ersättare till ordinarie)
 • Carina Etander Rimborg (omval)

Ersättare

 • Sara Berggren (nyval)
 • Tobias Österblom (nyval)

Styrelsen redogjorde också för de punkter som de listat och kommer att arbeta med under året.

 1. Få ordning på medlemsregistret
 2. Plan för regelbunden närvaro på Åh-vänners blogg.
 3. Det är bokat en Åhterträff 28-29 oktober (med extra årsmöte) på Åh stiftsgård.
 4. Fortsatt arbete med hur ska vi hjälpa Åh med frivilliga ideella (aktivitetsveckor).

Pixabay

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!