Tag Archives: åhvänner

Fint på Orust och Tjörn

Nu har några från arbetsveckan varit här i veckan och målat och bytt bräder på “Orust” och “Tjörn” det blir så fint!! Gemenskapen vid bönerna, måltiderna, arbetet och fritiden har varit frisk och härlig. Man känner en inre ro när man är här och jobbar, berättar dom. Allt gott från oss på Åh!!!

/Gunilla Olofsson
ledamot i styrelsen för Åhvännerna

“Arbetsveckan” har fixat på husen. Foto Gunilla Olofsson.

En ny styrelse för Åh stiftsgårds vänner

Åh kyrka. Foto Carina Etander Rimborg

Den 25 mars 2018 hölls Åh stiftsgårds vänners årsmöte på Åh stiftsgård. Årsmötet avslutade Åhtervändardagen som samlade 24 medlemmar som tog tillfället i akt att börja dagen med att gå på gudstjänsten i Åh kyrka.

Göran Olofsson ledde gudstjänsten och Lasse Alerås predikade. Konfirmanderna deltog livfullt med sång och musik under gudstjänsten.

Lasse Alerås predikar. Foto Carina Etander Rimborg
Åh kyrka gudstjänst. Foto Carina Etander Rimborg

Efter kyrklunchen samlades vi uppe i konferensen där Lasse Alerås kåserade över sina minnen från Åh stiftsgård och sina 22 år som konfirmandpräst. Vi var många som kunde instämma i de iakttagelser och erfarenheter som Lasse berättade om och det var många skratt och igenkännande nickar under föredraget.

Lasse Alerås berättar. Foto Carina Etander Rimborg

Sedan berättade Mats Rimborg om vad Åhstyrelsen gör just nu och hur ekonomin ser ut för stiftsgården, samt hur framtiden ser ut.

Mats Rimborg berättar. Foto Carina Etander Rimborg

Styrelsen som Mats ingår i är den nuvarande Åhstyrelsen och väljs av stiftsstyrelsen. Åhstyrelsen består av sju personer och sitter i fyra år.  En ny styrelse ska väljas av stiftsstyrelsen i juni, eftersom den  nuvarande styrelsens mandat är slut den 30 juni.

Vid Åhvänners årsmöte valdes en ny styrelse för Åh stiftsgårds vänner.

Ordinarie ledamöter

 • Gunvor Hagelberg (omval) ordförande
 • Maria Henoch, (omval)
 • Gunilla Olofsson, (omval)
 • Jan Spånslätt, (omval)
 • Carina Etander Rimborg (omval)
 • Sara Berggren (nyval som ordinarie, tidigare ersättare)
 • Kerstin Ekdahl (nyval)

Ersättare

 • Michael Ekdahl (nyval)

Nu fortsätter Åh stiftsgårds styrelse med förnyat förtroende och jobbar för styrelsens uppdrag nämligen:

Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening med ändamål att samla och kanalisera det engagemang som finns för Åh samt att stödja och främja Åh stiftsgård och dess verksamhet.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål bland annat genom att

 • sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper,
 • aktivt medverka till att verksamheten på Åh utvecklas, samt
 • bidra ekonomiskt till särskilda insatser, speciellt för barn och ungdomar.

Föreningen ska verka i enlighet med Stiftelsen Åh stiftsgårds ändamål och eftersträva ett gott samarbete med dess styrelse.

Glöm inte bli medlem i Åh vänner! Här hittar du all information – det är superenkelt!

Medlem

 

/Carina Etander Rimborg
styrelseledamot

Kallelse till årsmöte 25 mars

Vi har skickat ut kallelse till alla medlemmar i Åh stiftsgårds vänner. Men en del e-post har “studsat” tillbaka och en del har inte lämnat e-postadress. Vi går ut med informationen den här vägen också.

Hej
Som ni (förhoppningsvis) redan sett så är det Åhtervändardag 25 mars på Åh stiftsgård. Jag hoppas att ni anmäler er och har möjlighet att komma. Och i vilket fall, att ni också har möjlighet att sprida informationen i era kanaler, kanske sätta upp i församling och prata med era vänner.

Mingel, minnen och möte

Dessutom är det årsmöte för Åh stiftsgårds vänner.
Årsmötet äger rum den 25 mars kl 16 på Åh, exakt rum meddelas på plats.
Ni hittar  handlingarna på vår webbplats:

Årsmöte 2018

 

Vi försöker uppdatera vår blogg regelbundet, håll gärna koll där.

På uppdrag av styrelsen
/Carina Etander Rimborg (sekreterare i Åh stiftsgårds vänner)

Mingel, minnen och möte

Längst ner kan du själv ladda ner och skriva ut vår inbjudan. Sprid den gärna i dina egna nätverk och hjälp oss att göra en riktigt bra dag tillsammans.

Vi börjar med en härlig gudstjänst i Åh kyrka. Lasse Alerås och Göran Olofsson leder gudstjänsten. Efter lunchen (du anmäler dig till anmalan@ahvanner.se och betalar sedan lunchen på gården) lyssnar vi på Lasse Alerås som delar minnen från många års erfarenhet på Åh stiftsgård.

Mats Rimborg som sitter i Åhstyrelsen berättar om framtidsplanerna för gården.

Det blir också tid att mingla med vänner och bekanta. Varför inte ringa eller ta kontakt med dina gamla Åh-kompisar och passa på att mötas i samband med Åhtervändardagen!

På eftermiddagen avslutar vi med årsmöte för Åh stiftsgårds vänner. Glöm inte att bli medlem>>

Åh-inbjudan-återvändardag.PDF>>

 

Medlemsbrev

Medlemsbrev Åh stiftsgårds vänner januari 2018

Du får detta medlemsbrev därför du är medlem i Åh stiftsgård vänner eller var en av de drygt 300 personer som stödde Åh stiftsgård när gården hotades av nerläggning.

Hälsan tiger still?
Finns det några nyheter från Åh stiftsgård? Nja, kanske. Det går bra. Ekonomin är stabil och det är fullt med bokningar. Så hälsan tiger still just nu.

Men det går inte att slappna av, utan det gäller att tänka framåt. Åh stiftsgård kommer inte att leva vidare utan våra förböner, våra besök och att vi åker dit på läger. Därför fyller också Åh stiftsgård vänner en viktig funktion, men är givetvis beroende av dig och ditt stöd.

Åhtervändardag 25 mars 2018
Söndagen 25 mars ordnar Åh stiftsgårds vänner en Åhtervändardag på Åh stiftsgård. Det blir minnen, möten och mingel. Vi börjar med gemensam gudstjänst i Åh kyrka kl 11:00. För den som vill går det bra att vara med i söndagens spontankör. Ta i så fall kontakt med Tobias Österblom (mobil 073-588 17 73) för mer information.

Efter gudstjänsten äter vi kyrklunch tillsammans. Du betalar lunchen direkt till Åh stiftsgård. Vi bokar lunchplats, när du anmält dig, som du gör senast 15 mars.

Efter lunchen kl 14.00, blir det minnen med Lasse Alerås. Vi kommer också att få information från Åh-styrelsen, genom Mats Rimborg, som berättar om hur det går och vad framtidsplanerna är.

Passa på att ta kontakt med dina konfirmandkamrater, kanske vill ni ha en återträff?

Anmälan till Åhtervändardagen gör du till anmalan@ahvanner.se senast 15 mars, så vi kan beräkna lokal och mat.

Årsmöte 25 mars
I samband med denna Åhtervändardag, som alltså äger rum söndagen 25 mars, kommer
Åh stiftsgårds vänner att ha sitt årsmöte. Handlingar kommer att kunna hämtas på webbplatsen: En kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar senast en månad innan årsmötet.

Vill du vara med i styrelsen eller på något annat sätt engagera dig mer så hör av dig till någon av oss i styrelsen. Du hittar uppgifterna här:

http://ahvanner.se/om/styrelsen/

Så här blir man medlem
Det är väldigt enkelt att bli medlem i Åh stiftsgårds vänner, eller ge en gåva till föreningen. Du sätter in dina pengar via bankgiro eller via swish, och lämnar dina kontaktuppgifter på länken nedan.

1. Du kan betala in till vårt bankgiro 898-7257
2. Du kan betala in via dina mobiltelefon och Swish: 123 389 37 32

http://ahvanner.se/medlem/

Avgiften är
• 100 kronor om du är student, pensionär eller arbetslös.
• 200 kronor för övriga.
• 500 kronor för familj på samma adress.

Åh stiftsgårds vänner sponsrar läger
Och din medlemsavgift (eller din gåva) kommer väl till användning. Vi sponsrar läger som ordnas för och med ungdomar tillsammans med Åh stiftsgård. Inför 2018 har styrelsen beslutat att ge bidrag till ” Tredje steget” och ”Midsommarlägret”. Med fler medlemmar kan vi också bidra med större summor och göra avgiften ännu lägre för deltagarna, så att ännu fler har möjlighet att åka till Åh.

Webbsidan
Vi har en egen webbsida där vi har information om föreningen.

http://ahvanner.se/

http://ahvanner.se/nyheter-och-blogg/

Gilla Åh stiftsgårds facebooksida & twitter
Åh stiftsgårds vänner har ingen egen facebook-sida eller twitter – utan vi finns med via Åh stiftsgårds sida istället. Om du finns i dessa kanaler så hoppas vi att du har varit inne och gillat Åhs facebook-sida? Om inte, så gör det! Och dela gärna vidare saker du tror att andra kan vara intresserade av.

https://www.facebook.com/ahstiftsgard/

https://twitter.com/ahstiftsgard

Med vänliga hälsningar

/Åh stiftsgårds vänners styrelse via Gunvor Hagelberg ordförande och Carina Etander Rimborg sekreterare

På plats på Åh stiftsgård

I dag har styrelsen för Åh stiftsgård vänner träffats på Åh stiftsgård.

Foto Carina Etander Rimborg

Vi började med gudstjänsten, tillsammans med två härliga konfirmandgrupper.

11 februari 2018. Foto: Carina Etander Rimborg
11 feb 2018. Foto Carina Etander Rimborg

Därefter åt vi en gemensam god kyrklunch

Salladsbuffé. Foto Carina Etander Rimborg

Därefter hade styrelsen möte. Vi pratade och planerade vår Åhtervändardag den 25 mars. Det blir snart möjligt att anmäla sig till dagen.

Lasse Alerås kommer att medverka vid gudstjänsten och sedan hålla ett föredrag längs minnenas allé.

Dagen kommer att avslutas med årsmötet för Åhvännerna.

Passa på att ta kontakt med dina gamla konfakompisar – gör söndagen till en liten återträff. Minnen, mingel och möten – det är temat!

/Carina Etander Rimborg
sekreterare Åh vänner.

Vi ses den 25 mars!

I kväll hade Åh stiftsgårds vänner styrelse möte. Vi kunde inte vara så många i dag på grund av bland annat olika resor. Men vi som var där pratade om Åhtervändardagen 25 mars och programmet då.

Du har väl bokat dagen? Man skulle ju kunna tro att det är Marie Bebådelsedag – men det är Palmsöndagen. Detta för att påsken kommer väldigt tidigt nästa år. (Det blir många krockar. Askondagen infaller 14 februari. Palmsöndagen på Marie bebådelsedag. Påskdagen 1 april).

Vi har en idé om en Åhtervändarkör – vi får återkomma om detta. Så harkla dig och börja nynna på någon go lovsång.

Vi har också kontakt med tidigare konfirmandpräster på Åh och har räknat med att vi får höra om spännande minnen.

Och vi kommer också att hålla årsmöte för Åh stiftsgårds vänner när vi ändå är där.

Processionskorset. Foto: Carina Etander Rimborg

Kanske har du och dina kompisar jubileum nästa år? Eller så vill ni bara ha en bra anledning att träffas? Boka in 25 mars på Åh stiftsgård och samla ihop alla dina konfirmandkompisar eller fadderkompisar eller andra kompisar och kom!

Mer info kommer – håll utkik!

(PS – Passa på att bli medlem nu så får du 2018 på köpet!)

/Carina Etander Rimborg
sekreterare i Åh stiftsgårds vänners styrelse.

Boka in 25 mars!

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Vi hade tänkt att vi skulle få träffas och mötas den 22 oktober – men av lite olika orsaker så beslutade styrelsen att vi flyttar den dagen till den 25 mars istället!

Så “save-the-date” och boka in 25 mars 2018 för mässa, mingel och möten på Åh stiftsgård. Alla medlemmar bjuds in (du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift?) http://ahvanner.se/

Den 25 mars börjar vi med gudstjänst, sen blir det minnen och mingel. Vi hoppas att vi har minst en av våra “gamla” konfirmandpräster med.

Så boka 25 mars – betala in din medlemsavgift, så kommer det mer information.

/Carina Etander Rimborg
styrelsemedlem

Vad händer med Åh efter kyrkovalet 17 september 2017?

Hösten 2014 beslutade stiftsfullmäktige, efter en lång debatt, och efter omröstning, att behålla Åh stiftsgård och att satsa på gården vilket biskop Per Eckerdal också gick upp och bekräftade i talarstolen då. Vid omröstningen i stiftsfullmäktige oktober 2014 så röstade grupperna så här:

För nerläggning röstade alla  socialdemokrater (19 st) , Centerpartister (7st) och FiSKare. (3 st)

ÖKA röstade både för och emot (9-3)
BA röstade både för och emot (4-1)

För att behålla Åh röstade hela MPSK (3 st), POSK (13 st) och Frimodig kyrka (7 st) , KR (3 st), ViSK (1 st) och SD (4 st).

Totalt blir det 44 röster för och 33 röster mot att behålla Åh stiftsgård.

Fortfarande jobbar stiftet med frågan om och hur de vill fortsätta utveckla och använda Åh stiftsgård.

Två val

Bildresultat för biskopsval
Foto Faximil Kyrkans Tidning

I höst står Göteborgs stift för två val. Dels ska vi få en ny biskop eftersom biskop Per Eckerdal ska gå i pension. Den 4 mars 2018 kommer Göteborgs nya biskop att vigas i Uppsala domkyrka, men valet sker under hösten 2017. Kommer det bli en biskop som ser Åh stiftsgård som en resurs och möjlighet eller som något nödvändigt ont som lika gärna kan avvecklas? Vem vågar ställa dessa frågor och vem tänker på Åh stiftsgård när nomineringarna ska göras på tisdag 22 augusti?

Bildresultat för kyrkoval

Det andra valet är kyrkovalet 17 september 2017. Då ska vi välja de som ska sitta i stiftsfullmäktige och i stiftsstyrelsen för kommande mandatperioden. Kommer de som väljs in att fortsätta vilja satsa på Åh stiftsgård? Kommer de att tycka att gården är viktig eller kommer de bara tycka att det kostar pengar?

https://vimeo.com/229715466

Men vad händer nu?

Jag gick in och tittade på de olika nomineringsgruppernas program för att se om jag kunde få någon klarhet i vad nomineringsgrupperna vill med Åh stiftsgård.

Jag listar grupperna som ställer upp i stiftsfullmäktige och vad jag hittat i bokstavsordning:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna:
http://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/category/aktuellt/kyrkoval/

 • På socialdemokraternas webbsida kunde jag bara hitta vilka kandidater som står på deras listor. Jag hittade inget program för stiftet överhuvudtaget.

Borgerligt alternativ (BA)
http://goteborgs-stift.borgerligtalternativ.nu/om-oss/svenska-kyrkan-pa-vag-mot-2020-talet/

 • På Borgerligt alternativs webbsida hittar jag bara information om att de ska anta ett program under våren. Men inget mer.

Centerpartiet (C)
https://www.centerpartiet.se/lokal/goteborg/startsida/kyrkovalet.html

 • På Centerpartiets webbsida finns ingen information om vilka frågor de kommer att driva när det gäller Åh stiftsgård

Frimodig kyrka (FK)
http://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/goteborgs-stiftsavdelning/valplattform-for-goteborgs-stift/

 • Frimodig kyrka skriver om Åh kyrka i sitt program följande:
  Åh stiftsgård avvecklades inte utan fortsätter och utvecklar sin verksamhet.

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
http://fiskarna.net/kyrkpolitiskt-handlingsprogram/

 • Jag kan inte hitta att FiSK skriver något om sina frågor i Göteborgs stift eller om Åh stiftsgård.

Kristdemokraterna (Kr)
http://www.enlevandekyrka.se/om-oss/stiftskretsar/goteborgs-stift/

 • I kristdemokraternas valprogram för Göteborgs stift hittar jag inget om Åh stiftsgård.

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
http://www.mpsk.se/program-17920995

 • Miljöpartisterna skriver inget om Åh stiftsgård i sitt program.

POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
http://www.posk.se/goteborgsstift/kyrkoval-2017/

 • POSK skriver i sitt stiftsprogram för Göteborgs stift:
  POSK vill att Göteborgs stift
  • utvecklar Åh stiftsgård som en inspirationskälla för hela stiftet och för alla åldrar

Sverigedemokraterna (SD)
https://sd.se/kyrkovalsmanifest-2017/

 • Sverigedemokraterna har inget särskilt program för Göteborgs stift vad jag kan hitta eller skriver något om Åh stiftsgård.

Vänstern i Svenska kyrkan ViSK
http://www.visk.info/aktuellt-19242010

 • Jag kan inte hitta att de skrivit något program för kyrkovalet och inget för Göteborgs stift eller Åh stiftsgård.

ÖKA Öppen kyrkan för alla
http://oppenkyrka.se/hela-programmet/

 • Jag kan inte hitta att ÖKA har något stiftsprogram för Göteborgs stift eller har skrivit något om Åh stiftsgård.

Vill du vara säker på att Åh stiftsgård får fortsätta och att stiftet ska satsa på gården, se till att det blir kloka förtroendevalda i Stiftsfullmäktige. Läs igenom programmen noga, fråga ut de kandidater du tänker rösta för.

Och du glöm inte betala in din medlemsavgift för Åh stiftsgårds vänner. Samt boka in den 22 oktober då det blir Åhtervändardag!

/Carina Etander Rimborg
styrelseledamot i Åh stiftsgårds vänners styrelse