Tag Archives: åh stiftsgård

Fint på Orust och Tjörn

Nu har några från arbetsveckan varit här i veckan och målat och bytt bräder på “Orust” och “Tjörn” det blir så fint!! Gemenskapen vid bönerna, måltiderna, arbetet och fritiden har varit frisk och härlig. Man känner en inre ro när man är här och jobbar, berättar dom. Allt gott från oss på Åh!!!

/Gunilla Olofsson
ledamot i styrelsen för Åhvännerna

“Arbetsveckan” har fixat på husen. Foto Gunilla Olofsson.

En ny styrelse för Åh stiftsgårds vänner

Åh kyrka. Foto Carina Etander Rimborg

Den 25 mars 2018 hölls Åh stiftsgårds vänners årsmöte på Åh stiftsgård. Årsmötet avslutade Åhtervändardagen som samlade 24 medlemmar som tog tillfället i akt att börja dagen med att gå på gudstjänsten i Åh kyrka.

Göran Olofsson ledde gudstjänsten och Lasse Alerås predikade. Konfirmanderna deltog livfullt med sång och musik under gudstjänsten.

Lasse Alerås predikar. Foto Carina Etander Rimborg
Åh kyrka gudstjänst. Foto Carina Etander Rimborg

Efter kyrklunchen samlades vi uppe i konferensen där Lasse Alerås kåserade över sina minnen från Åh stiftsgård och sina 22 år som konfirmandpräst. Vi var många som kunde instämma i de iakttagelser och erfarenheter som Lasse berättade om och det var många skratt och igenkännande nickar under föredraget.

Lasse Alerås berättar. Foto Carina Etander Rimborg

Sedan berättade Mats Rimborg om vad Åhstyrelsen gör just nu och hur ekonomin ser ut för stiftsgården, samt hur framtiden ser ut.

Mats Rimborg berättar. Foto Carina Etander Rimborg

Styrelsen som Mats ingår i är den nuvarande Åhstyrelsen och väljs av stiftsstyrelsen. Åhstyrelsen består av sju personer och sitter i fyra år.  En ny styrelse ska väljas av stiftsstyrelsen i juni, eftersom den  nuvarande styrelsens mandat är slut den 30 juni.

Vid Åhvänners årsmöte valdes en ny styrelse för Åh stiftsgårds vänner.

Ordinarie ledamöter

 • Gunvor Hagelberg (omval) ordförande
 • Maria Henoch, (omval)
 • Gunilla Olofsson, (omval)
 • Jan Spånslätt, (omval)
 • Carina Etander Rimborg (omval)
 • Sara Berggren (nyval som ordinarie, tidigare ersättare)
 • Kerstin Ekdahl (nyval)

Ersättare

 • Michael Ekdahl (nyval)

Nu fortsätter Åh stiftsgårds styrelse med förnyat förtroende och jobbar för styrelsens uppdrag nämligen:

Föreningen är en ideell och partipolitiskt obunden förening med ändamål att samla och kanalisera det engagemang som finns för Åh samt att stödja och främja Åh stiftsgård och dess verksamhet.

Föreningen ska uppfylla sitt ändamål bland annat genom att

 • sprida kännedom om Åh stiftsgård bland såväl sina medlemmar som till andra grupper,
 • aktivt medverka till att verksamheten på Åh utvecklas, samt
 • bidra ekonomiskt till särskilda insatser, speciellt för barn och ungdomar.

Föreningen ska verka i enlighet med Stiftelsen Åh stiftsgårds ändamål och eftersträva ett gott samarbete med dess styrelse.

Glöm inte bli medlem i Åh vänner! Här hittar du all information – det är superenkelt!

Medlem

 

/Carina Etander Rimborg
styrelseledamot

Kallelse till årsmöte 25 mars

Vi har skickat ut kallelse till alla medlemmar i Åh stiftsgårds vänner. Men en del e-post har “studsat” tillbaka och en del har inte lämnat e-postadress. Vi går ut med informationen den här vägen också.

Hej
Som ni (förhoppningsvis) redan sett så är det Åhtervändardag 25 mars på Åh stiftsgård. Jag hoppas att ni anmäler er och har möjlighet att komma. Och i vilket fall, att ni också har möjlighet att sprida informationen i era kanaler, kanske sätta upp i församling och prata med era vänner.

Mingel, minnen och möte

Dessutom är det årsmöte för Åh stiftsgårds vänner.
Årsmötet äger rum den 25 mars kl 16 på Åh, exakt rum meddelas på plats.
Ni hittar  handlingarna på vår webbplats:

Årsmöte 2018

 

Vi försöker uppdatera vår blogg regelbundet, håll gärna koll där.

På uppdrag av styrelsen
/Carina Etander Rimborg (sekreterare i Åh stiftsgårds vänner)

Mingel, minnen och möte

Längst ner kan du själv ladda ner och skriva ut vår inbjudan. Sprid den gärna i dina egna nätverk och hjälp oss att göra en riktigt bra dag tillsammans.

Vi börjar med en härlig gudstjänst i Åh kyrka. Lasse Alerås och Göran Olofsson leder gudstjänsten. Efter lunchen (du anmäler dig till anmalan@ahvanner.se och betalar sedan lunchen på gården) lyssnar vi på Lasse Alerås som delar minnen från många års erfarenhet på Åh stiftsgård.

Mats Rimborg som sitter i Åhstyrelsen berättar om framtidsplanerna för gården.

Det blir också tid att mingla med vänner och bekanta. Varför inte ringa eller ta kontakt med dina gamla Åh-kompisar och passa på att mötas i samband med Åhtervändardagen!

På eftermiddagen avslutar vi med årsmöte för Åh stiftsgårds vänner. Glöm inte att bli medlem>>

Åh-inbjudan-återvändardag.PDF>>

 

På plats på Åh stiftsgård

I dag har styrelsen för Åh stiftsgård vänner träffats på Åh stiftsgård.

Foto Carina Etander Rimborg

Vi började med gudstjänsten, tillsammans med två härliga konfirmandgrupper.

11 februari 2018. Foto: Carina Etander Rimborg
11 feb 2018. Foto Carina Etander Rimborg

Därefter åt vi en gemensam god kyrklunch

Salladsbuffé. Foto Carina Etander Rimborg

Därefter hade styrelsen möte. Vi pratade och planerade vår Åhtervändardag den 25 mars. Det blir snart möjligt att anmäla sig till dagen.

Lasse Alerås kommer att medverka vid gudstjänsten och sedan hålla ett föredrag längs minnenas allé.

Dagen kommer att avslutas med årsmötet för Åhvännerna.

Passa på att ta kontakt med dina gamla konfakompisar – gör söndagen till en liten återträff. Minnen, mingel och möten – det är temat!

/Carina Etander Rimborg
sekreterare Åh vänner.

Vi ses den 25 mars!

I kväll hade Åh stiftsgårds vänner styrelse möte. Vi kunde inte vara så många i dag på grund av bland annat olika resor. Men vi som var där pratade om Åhtervändardagen 25 mars och programmet då.

Du har väl bokat dagen? Man skulle ju kunna tro att det är Marie Bebådelsedag – men det är Palmsöndagen. Detta för att påsken kommer väldigt tidigt nästa år. (Det blir många krockar. Askondagen infaller 14 februari. Palmsöndagen på Marie bebådelsedag. Påskdagen 1 april).

Vi har en idé om en Åhtervändarkör – vi får återkomma om detta. Så harkla dig och börja nynna på någon go lovsång.

Vi har också kontakt med tidigare konfirmandpräster på Åh och har räknat med att vi får höra om spännande minnen.

Och vi kommer också att hålla årsmöte för Åh stiftsgårds vänner när vi ändå är där.

Processionskorset. Foto: Carina Etander Rimborg

Kanske har du och dina kompisar jubileum nästa år? Eller så vill ni bara ha en bra anledning att träffas? Boka in 25 mars på Åh stiftsgård och samla ihop alla dina konfirmandkompisar eller fadderkompisar eller andra kompisar och kom!

Mer info kommer – håll utkik!

(PS – Passa på att bli medlem nu så får du 2018 på köpet!)

/Carina Etander Rimborg
sekreterare i Åh stiftsgårds vänners styrelse.

Boka in 25 mars!

Ibland blir det inte riktigt som man tänkt sig. Vi hade tänkt att vi skulle få träffas och mötas den 22 oktober – men av lite olika orsaker så beslutade styrelsen att vi flyttar den dagen till den 25 mars istället!

Så “save-the-date” och boka in 25 mars 2018 för mässa, mingel och möten på Åh stiftsgård. Alla medlemmar bjuds in (du har väl inte glömt att betala din medlemsavgift?) http://ahvanner.se/

Den 25 mars börjar vi med gudstjänst, sen blir det minnen och mingel. Vi hoppas att vi har minst en av våra “gamla” konfirmandpräster med.

Så boka 25 mars – betala in din medlemsavgift, så kommer det mer information.

/Carina Etander Rimborg
styrelsemedlem

Vad händer med Åh efter kyrkovalet 17 september 2017?

Hösten 2014 beslutade stiftsfullmäktige, efter en lång debatt, och efter omröstning, att behålla Åh stiftsgård och att satsa på gården vilket biskop Per Eckerdal också gick upp och bekräftade i talarstolen då. Vid omröstningen i stiftsfullmäktige oktober 2014 så röstade grupperna så här:

För nerläggning röstade alla  socialdemokrater (19 st) , Centerpartister (7st) och FiSKare. (3 st)

ÖKA röstade både för och emot (9-3)
BA röstade både för och emot (4-1)

För att behålla Åh röstade hela MPSK (3 st), POSK (13 st) och Frimodig kyrka (7 st) , KR (3 st), ViSK (1 st) och SD (4 st).

Totalt blir det 44 röster för och 33 röster mot att behålla Åh stiftsgård.

Fortfarande jobbar stiftet med frågan om och hur de vill fortsätta utveckla och använda Åh stiftsgård.

Två val

Bildresultat för biskopsval
Foto Faximil Kyrkans Tidning

I höst står Göteborgs stift för två val. Dels ska vi få en ny biskop eftersom biskop Per Eckerdal ska gå i pension. Den 4 mars 2018 kommer Göteborgs nya biskop att vigas i Uppsala domkyrka, men valet sker under hösten 2017. Kommer det bli en biskop som ser Åh stiftsgård som en resurs och möjlighet eller som något nödvändigt ont som lika gärna kan avvecklas? Vem vågar ställa dessa frågor och vem tänker på Åh stiftsgård när nomineringarna ska göras på tisdag 22 augusti?

Bildresultat för kyrkoval

Det andra valet är kyrkovalet 17 september 2017. Då ska vi välja de som ska sitta i stiftsfullmäktige och i stiftsstyrelsen för kommande mandatperioden. Kommer de som väljs in att fortsätta vilja satsa på Åh stiftsgård? Kommer de att tycka att gården är viktig eller kommer de bara tycka att det kostar pengar?

https://vimeo.com/229715466

Men vad händer nu?

Jag gick in och tittade på de olika nomineringsgruppernas program för att se om jag kunde få någon klarhet i vad nomineringsgrupperna vill med Åh stiftsgård.

Jag listar grupperna som ställer upp i stiftsfullmäktige och vad jag hittat i bokstavsordning:

Arbetarpartiet Socialdemokraterna:
http://www.socialdemokraternagoteborgsomradet.se/category/aktuellt/kyrkoval/

 • På socialdemokraternas webbsida kunde jag bara hitta vilka kandidater som står på deras listor. Jag hittade inget program för stiftet överhuvudtaget.

Borgerligt alternativ (BA)
http://goteborgs-stift.borgerligtalternativ.nu/om-oss/svenska-kyrkan-pa-vag-mot-2020-talet/

 • På Borgerligt alternativs webbsida hittar jag bara information om att de ska anta ett program under våren. Men inget mer.

Centerpartiet (C)
https://www.centerpartiet.se/lokal/goteborg/startsida/kyrkovalet.html

 • På Centerpartiets webbsida finns ingen information om vilka frågor de kommer att driva när det gäller Åh stiftsgård

Frimodig kyrka (FK)
http://frimodigkyrka.se/stiftsavdelningarna/goteborgs-stiftsavdelning/valplattform-for-goteborgs-stift/

 • Frimodig kyrka skriver om Åh kyrka i sitt program följande:
  Åh stiftsgård avvecklades inte utan fortsätter och utvecklar sin verksamhet.

Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK
http://fiskarna.net/kyrkpolitiskt-handlingsprogram/

 • Jag kan inte hitta att FiSK skriver något om sina frågor i Göteborgs stift eller om Åh stiftsgård.

Kristdemokraterna (Kr)
http://www.enlevandekyrka.se/om-oss/stiftskretsar/goteborgs-stift/

 • I kristdemokraternas valprogram för Göteborgs stift hittar jag inget om Åh stiftsgård.

Miljöpartister i Svenska kyrkan (MPSK)
http://www.mpsk.se/program-17920995

 • Miljöpartisterna skriver inget om Åh stiftsgård i sitt program.

POSK Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
http://www.posk.se/goteborgsstift/kyrkoval-2017/

 • POSK skriver i sitt stiftsprogram för Göteborgs stift:
  POSK vill att Göteborgs stift
  • utvecklar Åh stiftsgård som en inspirationskälla för hela stiftet och för alla åldrar

Sverigedemokraterna (SD)
https://sd.se/kyrkovalsmanifest-2017/

 • Sverigedemokraterna har inget särskilt program för Göteborgs stift vad jag kan hitta eller skriver något om Åh stiftsgård.

Vänstern i Svenska kyrkan ViSK
http://www.visk.info/aktuellt-19242010

 • Jag kan inte hitta att de skrivit något program för kyrkovalet och inget för Göteborgs stift eller Åh stiftsgård.

ÖKA Öppen kyrkan för alla
http://oppenkyrka.se/hela-programmet/

 • Jag kan inte hitta att ÖKA har något stiftsprogram för Göteborgs stift eller har skrivit något om Åh stiftsgård.

Vill du vara säker på att Åh stiftsgård får fortsätta och att stiftet ska satsa på gården, se till att det blir kloka förtroendevalda i Stiftsfullmäktige. Läs igenom programmen noga, fråga ut de kandidater du tänker rösta för.

Och du glöm inte betala in din medlemsavgift för Åh stiftsgårds vänner. Samt boka in den 22 oktober då det blir Åhtervändardag!

/Carina Etander Rimborg
styrelseledamot i Åh stiftsgårds vänners styrelse

Altaret i Åh kyrka

Jag får alltid komma tillbaka!

Altaret i Åh kyrka
Altaret i Åh kyrka. Foto Simon Rimborg

Hur många gånger har du suttit och tittat på altartavlan på Åh stiftsgård? Du kanske tillhör dem som var där under Bengt Pleijels tid och fick höra honom berätta om altartavlan? Eller någon av alla de andra prästerna som berättat om Den förlorade sonen.

Och som också berättat historien med konstnären som kom med altartavlan, som har ett sådant djup. Där man först var mycket tveksam att vilja sätta upp den här fula tavlan. Men där konstnären påpekade att om han inte fick komma till Gud när han kände sig som mannen på bilden, då ville han inte komma alls.

Du har väl tänkt på att bänkarna i kyrkan är gröna? Som mannen på bilden?

I dag är det texten om den förlorade sonen som vi får höra i gudstjänsten. När jag fick höra texten på en annan gudstjänst häromdagen, så var det bara Åhs altartavla jag såg framför mig.

Och jag tänkte på käppen som har ramlat för han har så bråttom fram. Och jag tänkte på änglavingen som man bara ser ett liten tipp av uppe till höger.  Och jag tänkte på hur man ibland kan känna sig som sonen som får komma tillbaka och ibland som den sonen som funnits hemma hela tiden.

Till Åh kan du alltid komma tillbaka. Och i dag kan du åka till Åh stiftsgård och vara med på gudstjänsten klockan 11 – då är bland annat Göransläktens konfirmander där.

Du kan alltid komma till kyrkan varje dag för enskild andakt  och bön. Och fördjupa dig i altartavlan så betyder och har betytt så mycket för Åh stiftsgård.

/Carina Etander Rimborg
ledamot i Åh stiftsgårds vänner

PS glöm inte att du kan vara med i bärarlaget  Åh stiftsgårds vänner och på det viset bidra till att unga får möjlighet att kunna få vara på Åh.

Dagens texter>>

Evangelium

Evangeliet enligt Lukas kapitel 15, vers 11 – 32

Han sade: ”En man hade två söner. Den yngste sade till fadern: ’Far, ge mig den del av förmögenheten som skall bli min.’ Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig i väg till ett främmande land, och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet, och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i det landet, och denne skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare.’ Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’ Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade: ’Din bror har kommit hem, och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen.’ Då blev han arg och ville inte gå in. Fadern kom ut och försökte tala honom till rätta, men han svarade: ’Här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud, och mig har du aldrig gett ens en killing att festa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven.’ Fadern sade till honom: ’Mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’”