Det är något speciellt

Vid styrelsens möte den 23 april påminde vår nya ledamot Kerstin Ekdahl om hur tagna besökare blivit av Åh.

“Det är något speciellt här – med märks att människor bett här i många år”.

Maria Henoch
vice ordförande i styrelsen

Bön. Foto Carina Etander Rimborg

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!