Ännu ett konfirmandåhr

En bloggpost från styrelseledamot Gustav Bäckström.

Nu har de startat. Åhs båda egna konfirmandgrupper/släkter med prästerna Göran respektive Liselotte i spetsen är igång! Det är årligt återkommande sedan länge såhär i sportlovstider och alltid väldigt roligt. Jag har fått förmånen att vara ledare med ansvar för musiken i Göransläkten och tänkte här ge en liten inblick i lägret och lite färska nyheter om vad Gud gör på Åh.

Jag gör mitt tredje år som ledare i Göransläkten och har dessförinnan varit både konfirmand och fadder i denna släkt. Det har varit många fina stunder genom åren och det är alltid mycket glädje i att komma tillbaka. Från min horisont är Åh väldigt starkt förknippat med sina konfirmandsläkter, det är på något sätt kärnverksamheten, och jag tror de allra flesta delar den uppfattningen. Inte minst vi i Åh stiftsgårds vänner!

Det som kanske är det häftigaste under årets första läger är att se hur faddrarna tar hand om konfirmanderna och hur en särskild atmosfär skapas bland alla på lägret. En atmosfär som präglas av kärlek, att man får vara den man är för att Gud älskar en just som man är. I väldigt mycket är detta en motsats till det tuffa klimat som många upplever i skolan under högstadietiden. I skolan måste man kämpa för att bli älskad, för att vara någonting, för att få status. Ibland på bekostnad av andra men ofta på grund av en skadad självbild. På Åh får man leva utifrån vem Gud säger att jag är.

Förväntasfulla konfirmander. Foto Lotta Emgård

Jag älskar att se faddrarna växa både som människor och i sin relation med Gud. För bara ett-två år sedan var de själva konfirmander, de kom blyga och ängsliga till gården. Nu står de trygga och fyllda av förväntan och välkomnar årets konfirmander till gården med öppna armar. Det är verkligen Guds kärleksfulla, öppna famn som konfirmanderna får möta i faddrarna. Gud gör så mycket i ungdomarnas liv under deras tid på Åh. Inte så att allt är klart för att man är fadder, men man får upptäcka att man har vuxit, att man har anat något av Jesus som man kan dela vidare och att Gud kan använda just mig fastän jag kanske inte är helt hel.

På lägren ges mycket tid till att bara ha kul, mycket lekar, mycket spex. Förutom detta får de mycket undervisning, tid i smågrupper (”familjer”), sjunga i kör och äta god mat. Men det som jag tycker är det bästa av allt är ändå all tid som ges till att vara i tillbedjan vid morgon- och aftonböner. Särskilt på kvällarna har vi alltid långa stunder då vi får sjunga lovsång, be och söka Gud på många olika sätt. Vi brukar också ha personlig förbön för ungdomarna och Gud är verkligen verksam under dessa stunder. Det märks på ungdomarna att de får erfara Guds kärlek på ett personligt och konkret sätt. Det är väldigt vackert att se.

Detta tror jag är anledningen till att Åh får en särskild plats i många människors hjärtan. Det är en plats där Gud är verksam idag och har varit så i många år. Inte så att Gud är bunden till platsen, men det finns en förväntan på att få möta Gud när man är på Åh.

Vintermöte 2015. Foto Ewa Petersson

Har du erfarit det? Berätta gärna om det och fortsätt leva i det som Gud gjort! Vill du erfara det igen? Åk till Åh på något möte/konferens. Vill du att fler ska få del av det Gud gör? Bli medlem i vår förening! Vi längtar efter att verksamheten på gården ska fortsätta utvecklas så att fler får del av Guds kärlek och nåd. Vi vill också kunna bidra ekonomiskt till framförallt ungdomsläger så att fler ska ha möjlighet att få del av det Gud gör på Åh. För detta behöver vi fler medlemmar, sådana som Du!

Till sist vill jag bara be om förbön för årets konfirmander, gården och Åh-vänners arbete.
Gud välsigne dig!
/Gustav Bäckström


Gustav är ledamot i styrelsen Åh stiftsgård vänner. Han går nu på musikhögskolan i Göteborg.

http://ahstiftsgard.se/konfirmation-pa-ah-2018-anmal-nu/

About Carina Etander Rimborg

Jag är förtroendevald i Göteborgs kyrkliga samfällighet och kyrkomötet. Till vardags är jag informatör. Min man och mina barn har gått och läst på Åh och själv har jag varit här på flera läger som betytt mycket för mig. Jag vill med min yrkeskunskap och mitt engagemang bidra till Åh stiftsgård!